Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adverb) jeszcze, przynajmniej, jednak, do tej pory, dotąd, już;
yet again - kolejny raz; jeszcze raz, znowu;
as yet - jak dotąd, na razie;
the largest yet - największy do tej pory;
the fastest yet - najszybszy do tej pory;
the fastest yet - najszybszy do tej pory;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

jeszcze, przynajmniej, jednak, a jednak, do tej pory, dotąd, dotychczas, a mimo to, pomimo tego, już (w pytaniach)
not ~ jeszcze nie
as ~ jak dotąd, dotychczas
have ~ (to do sth) jeszcze nie (zrobić czegoś), nie mieć jeszcze (okazji) (do zrobienia czegoś)

Nowoczesny słownik angielsko-polski

atoli

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adv jeszcze
(w pytaniach) już
przecież, jednak
as ~ jak dotąd, na razie
nor ~ ani nawet, także nie

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

JESZCZE

JUŻ

DOTYCHCZAS

PRZECIEŻ

PRZECIE

JEDNAK: A JEDNAK

MIMO: A MIMO

ALE

ALIŚCI

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

jeszcze
przynajmniej
a jednak
dotąd
jak dotąd

Słownik internautów

jednak
jeszcze, jak dotąd

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

dotąd

jednak

nawet

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

[Yet] a little sleep, a little slumber, A little folding of the hands to sleep;
Trochę się prześpisz, trochę podrzemiesz, trochę złożysz ręce, abyś odpoczywał;

Jesus Army

[Yet] a little sleep, a little slumber, A little folding of the hands to sleep:
Trochę się prześpisz, trochę podrzemiesz, trochę złożysz ręce, abyś odpoczywał.

Jesus Army

If so, then my second question is: why have these requests not yet been answered?
A jeżeli tak, wówczas spytam: dlaczego dotąd nikt nie odpowiedział na te wnioski?

statmt.org

Not everyone appreciates this yet, but we have nevertheless made a good start.
Na razie nie spotkała się z powszechnym uznaniem, ale i tak początek był dobry.

statmt.org

yet private schools educate only 7% of the total school population.

www.guardian.co.uk

" yet at the same time, "children nowadays, really very young - because of television, because of changes in attitudes - they know so much more.

www.guardian.co.uk

There is no sign yet that the Hungarian calamity has affected the river, with all countries on the Danube monitoring the water's pH levels every three hours and feeding the information to an office in Vienna for analysis.

www.guardian.co.uk

It's this experience of difference, of being foreign and different and yet also accepted and welcomed, that's informed so much of what came later.

www.guardian.co.uk

We have not yet taken a decision within our group.
Jeszcze nie podjęliśmy decyzji w naszej grupie.

We have come a long way, but not yet far enough.
Przebyliśmy długą drogę, ale nie zaszliśmy wystarczająco daleko.

The people want to live yet they do not see any future.
Ci ludzie chcą żyć, nie widzą jednak żadnej przyszłości.

And yet time is the one thing we do not have.
A przecież czas to jedyne, czego nam brakuje.

And we have not yet come to the end of the road.
I to jeszcze nie koniec drogi.

Yet we also know a lot about what not to do.
Z drugiej strony wiemy także dużo o tym, jak nie należy postępować.

I do not want to go into that yet again.
Nie chcę do tego ponownie wracać.

Yet that money could have been put to good use.
Jednak tego rodzaju środki mogłyby zostać spożytkowane na użyteczny cel.

No one has yet been made to answer for this.
Nikogo dotąd nie pociągnięto za to do odpowiedzialności.

However, I have not heard much about any of this yet today.
Jednak dużo się dzisiaj o tym nie mówiło.

After all, we have yet to hear much, or at least anything clear, from the companies involved.
W końcu usłyszymy jeszcze wiele, albo przynajmniej jakieś jasne informacje, od zainteresowanych spółek.

But, we all know that much more has yet to be done.
Jednak, jak wszyscy wiemy, dużo pozostaje do zrobienia.

However, we have not yet taken it a step further.
Nie zrobiliśmy jednak kolejnego kroku.

As you said yourself, the decision has not yet been taken.
Jak sam Pan wspomniał, decyzja nie została jeszcze podjęta.

Yet there is everything else, too, and what matter are the people.
Tak samo wszystko inne, a tym, co się liczy, są ludzie.

And yet our job is the best in the world!
Ale i tak mamy najpiękniejszy zawód świata.

But I am certain you have yet to feel a real man.
Ale jestem pewny, że prawdziwego faceta jeszcze nie miałaś.

But I have not told my name to him yet.
Ale nie powiedziałam mu jeszcze mojego imienia.

You want to play and yet aren't coming out into the open.
Chcesz grać, a nie pokazujesz się w świetle?

Which means your wife and child may yet be living.
Co oznacza, że twoja żona i dziecko wciąż mogą żyć.

Until things are certain, we shouldn't say anything to anyone yet.
Dopóki wszystkiego się nie ustali, nie powinniśmy nikomu nic mówić.

And nothing bad has happened to any of us yet.
I nikomu z nas nie przytrafiło się nic złego.

Yet I may have found a way to deal with him.
Jednak może znalazłem sposób, by sobie z nim poradzić.

Not yet, but he will when our men get through working him over.
Jeszcze nie, ale powie, gdy nasi ludzie zajmą się nim.

I haven't had a chance to talk to her yet.
Jeszcze z nią nie rozmawiałam.

If you have not yet found, is probably under the car.
Jeśli jeszcze nie znalazłeś, pewnie jest pod samochodem.

I'm not quite ready for any children of my own just yet.
Na własne dzieci nie jestem jeszcze gotowa.

Because he doesn't want people to know about us yet, or something.
Nie chce, żeby ludzie o nas wiedzieli.

I don't want anyone to know who we are yet.
nie chcę kogoś aby wiedzieć, kim jesteśmy jeszcze. tutaj.

The future is something you haven't even thought of yet.
Przyszłość jest czymś o czym nawet jeszcze nie pomyslałeś.

And I know the world's not quite ready for you yet.
Wiem, że świat nie jest całkiem gotowy na ciebie.

But yet they still weren't sure what he would do.
Ale nadal nie byli pewni co robić.

How come we haven't run into any of them yet?
Dlaczego nie biegliśmy do jakiegoś z ich jeszcze?

And he's about to become a father by yet another girl.
I zostanie ojcem przez inną dziewczynę.

Not yet, but I need to start learning to be.
Jeszcze nie, ale muszę się tego nauczyć.

I have yet to be able to break one of them.
Jeszcze nie miałem okazji mu jednego złamać.

And yet I don't see any of them here with you now.
Mimo to nie widzę tu z tobą ani jednej.

Tell you what, might make a man out of him yet.
Może jeszcze będzie z niego mężczyzna.

Probably not ready for anyone to see yet, but such is life.
Prawdopodobnie nie jest jeszcze gotowy, aby ktokolwiek go oglądał, ale takie jest życie.

Have you tried to get any of your money yet?
Próbowałeś już dostać się do pieniędzy?

What he told me isn't available to the public yet.
To, co mi powiedział, nie jest jeszcze wiadome publicznie.

Six weeks and you haven't made love to your wife yet?
tygodni i jeszcze nie kochałeś się z żoną?

You and your kind have yet to see the light.
Ty i tobie podobni w końcu ujrzycie światło.

I can see things in a way you can't yet.
Widzę rzeczy tak, jak ty jeszcze nie możesz.

You left him 4 hours ago and he is not home yet.
Zostawiłeś go cztery godziny temu, a jego nadal nie ma, prawda?

It has not yet made its way into all areas of politics.
Wciąż nie stanowi ona integralnego elementu innych obszarów polityki.

Time has passed, but the action plan is yet to see the light of day.
Minęło wiele czasu, ale ten plan działania ciągle się nie pojawia.

We are not yet at the point of having one general agreement.
Nie dotarliśmy jeszcze do punktu, w którym możemy zawrzeć jedno, ogólne porozumienie.

First of all in the Council, which has not yet made its decision.
Przede wszystkim w rękach Rady, która jak dotąd nie podjęła swojej decyzji.

And yet that is, I believe, what needs to be done today.
A moim zdaniem właśnie to należy dziś uczynić.