Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) krzyczeć, skowyczeć;

(Noun) okrzyk, skowyt;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C (person's) okrzyk
(animal's) skowyt.vi (of person) krzyczeć
(of animal) skowyczeć.

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

skowyczeć, krzyczeć, wrzeszczeć
krótki (o) krzyk, skowyt, zakrzyknięcie

Nowoczesny słownik angielsko-polski

skamlenie

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

vi skomleć
s skomlenie

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

SKOWYT

SKAMŁAĆ

SKAMLEĆ

SKOWYCZEĆ

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

zaskowytać
zakrzyknąć
zakrzyknięcie

Słownik internautów

skomleć

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

okrzyk

skomlenie

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Some experts have speculated that primitive language was developed from random sounds; early homo, they say, might have based his first words either on the noises he heard, like the splash of falling water or the thud of a rock smashing into a skull; or on his own instinctive cries, like a gulp of surprise at the sight of falling water or a yelp of effort caused by smashing a rock into a skull.

www.guardian.co.uk

And that comes from a review of me on Yelp.
Mam to w recenzjach od ludzi na Yelp.

This is number one on Yelp for best bar in a scary neighborhood.
To nr. jeden na Yelp. Najlepszy bar w strasznej okolicy.

Somebody gave me a negative review on Yelp.
Ktoś dał mi negatywny komentarz na Yelp (skowyt).

And here is Miss Yelp, my loyal assistant.
I panna Yelp, moja oddana sekretarka.

Reggie, emit a yelp of honor for papa.
Reggie, emitują skowyt honoru papa.

Thank you, Miss Yelp. ...nothing in Whoville had ever gone wrong.
Dziękuję, panno Yelp. Bo w Ktosiowie zawsze wszystko szło jak należy.