Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) pisarz/pisarka; finanse osoba sprzedająca kontrakty kupna i sprzedaży opcji; wystawca; gwarant ubezpieczenia;
naked writer - finanse sprzedawca opcji na akcje, których nie posiada;
writer to the signet - prawnik mający prawo prowadzić sprawy przed szkockim Najwyższym Sądem Cywilnym;
present writer - autor(ka) niniejszej pracy, artykułu;
naked writer - finanse sprzedawca opcji na akcje, których nie posiada;
writer to the signet - prawnik mający prawo prowadzić sprawy przed szkockim Najwyższym Sądem Cywilnym;
present writer - autor(ka) niniejszej pracy, artykułu;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C
1.
(person writing) osoba pisząca.
2.
(author) pisarz

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

pisarz, autor

Słownik finansowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

ubezpieczycieldirect ~s ubezpieczyciele oferujący produkty ubezpieczeniowe w systemie sprzedaży bezpośredniej

Wielki słownik medyczny angielsko-polski 2011 r., Anna Słomczewska

s cramp

s spasm

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s pisarz

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n pisarz
autor

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PISZĄCY

AUTOR

LITERAT

LITERATKA

Słownik internautów

pisarz

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda


1. pisarz

2. autor

3. literat

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

twórca

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

pisarz
~, aviation - pisarz zajmujący się tematyką lotniczą
~, defence - pisarz zajmujący się tematyką obronną
~, marine - pisarz zajmujący się tematyką morską
~, military - pisarz zajmujący się tematyką wojskową
~, naval - pisarz marynista

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Now I say "naively" because actually my profession is as a science writer.
Pewnie". ~~~ Mówię "naiwnie", gdyż gwoli prawdy z zawodu jestem dziennikarką naukową.

TED

Many Ukrainian writers were shot, imprisoned or sent to labour camps during the 1930s.
W latach 30. rozstrzelano, uwięziono lub zesłano do obozów wielu pisarzy ukraińskich.

statmt.org

Writer-in-residence der University of Warwick und des Goethe-Instituts in Pakistan
„Writer in residence“ na Uniwersytecie Warwick oraz w Instytutcie Goethego w Pakistanie

Goethe Institut

That may have saved the writers, but it didn't really save the surgeons terribly much.
Uratowano wtedy renomę pisarzy, ale nie za bardzo oszczędzono chirurgów.

TED

For once we are hearing the truth from a leader writer at the Financial Times, Martin Wolf.
Tym razem usłyszeliśmy prawdę od czołowego dziennikarza Financial Times, Martina Wolfa.

statmt.org

Even in a bad genre book, you've still got the curiosity and the reassuring knowledge that the writer will eventually deliver against the conventions.

www.guardian.co.uk

In previous interviews, Seierstad has made much of the fact that the most important lesson that her parents taught her was to care for others less fortunate than herself, and has cited the writer and traveller Ryszard Kapuscinsk as a hero owing to the respect he always showed his subjects.

www.guardian.co.uk

On a summer afternoon at his home in Provence in 1999, the American food writer Richard Olney went to lie down after a light lunch, and never woke up.

www.guardian.co.uk

He was 72, and had led an interesting and fulfilling life (his friends included the writer James Baldwin, the poet John Ashbery, and the painter John Craxton).

www.guardian.co.uk

Perhaps Irish writers, like Irish actors, rely more than is usual on personality in that balance of technique and the self that is the secret of style.

www.guardian.co.uk

John Banville, Edna O'Brien, McGahern, T??ib?­n - these writers become more distinctive as people, even as their sentences become more distinctively their own.

www.guardian.co.uk

It is a jealous kind of delight to find on the page some inimicable thing, a particular passion, and if the writer is dead, it is delightful and sad to meet a sensibility that will not pass this way again.

www.guardian.co.uk

As much as possible I have tried to choose those stories in which a writer is most himself.

www.guardian.co.uk

I thought a writer needed to stay in and write.
A ja myślałem, że pisarz musi po prostu siedzieć na miejscu i pisać.

I mean if the writer is really talking to you.
Jeżeli pisarz zwraca się wprost do ciebie...

The important thing for a writer is to tell a good story.
Pisarz jest od opowiadania dobrych historii.

A writer isn't the best judge of his own work.
Pisarz nie jest najlepszym jurorem własnego utworu.

If you're not a writer, then why are you writing all the time?
Skoro niby nie jesteś pisarką, to dlaczego piszesz przez cały czas?

Well, what would you expect from a writer like me?
A czego spodziewałeś się po takim pisarzu jak ja?

I heard the police came to see you about this dead writer.
Słyszałem, że policja przyszła do ciebie w sprawie tego martwego pisarza.

It was written by a writer you've never heard of.
Napisał to autor, o którym nigdy nie słyszałeś.

It's one of the reasons I wanted to become a writer.
Była jednym z powodów, dla których chciałem zostać pisarzem.

So you see, I'm not really much of a writer.
Jak widzisz, tak naprawdę to nie jestem pisarzem.

I always wanted to be a writer, but I'm not.
Zawsze chciałem być pisarzem, ale nie jestem.

So, what's it like to be the daughter of a great writer?
Jak to jest być córką wielkiego pisarza?

Perhaps you can teach me how to be a better writer.
Myślałem, że może gdy spotkam wielkiego Weldona Parish'a, nauczy mnie jak być lepszym pisarzem.

I know I'm not the greatest writer in the world.
Wiem, że nie jestem najwybitniejszym pisarzem na świecie.

Besides, every writer needs to get out in the real world.
Poza tym, każdy pisarz musi czasem wyjść do ludzi.

You don't know what it's like to be a writer.
Nie masz pojęcia jak to jest być pisarzem.

You can't just decide to be a writer and then write.
Nie można tak poprostu zdecydować, że chce się pisać i zacząć pisać.

I don't have to go to Harvard to become a writer.
Nie muszę jechać do Harvardu żeby zostać pisarką.

No, you may not use me to get over your writer's block.
Nie, nie możesz używać mnie, by przejść przez swoją blokadę twórczą.

Wouldn't have anything to do with a certain lady writer, would it?
Czy ma to coś wspólnego z panią pisarką?

What's the point of being a writer or an artist anyway?
Jaki jest sens bycia pisarzem, czy artystą?

The writer, the genius of the Earth has come here for me.
Pisarz... ziemski geniusz przybył tu dla mnie.

But it is an honor to meet a real writer like you, George.
To prawdziwy zaszczyt poznać prawdziwego pisarza takiego jak ty George.

He was a brilliant writer and his last books were the best.
Był doskonałym pisarzem. Jego ostatnie książki były najlepsze.

So Catherine seems like she might become a really good writer.
Więc wygląda na to, że Catharine może zostać naprawdę dobrą pisarką.

Locked in a dark room for hours, your letter writer.
Był zamknięty w ciemnym pokoju przez godziny..., autor waszego listu.

If it is, she's a better writer than I am.
Jeśli tak, to jest lepszym pisarzem niż ja.

Maybe you failed as a writer, but are an excellent teacher.
Może nie powiodło ci się pisanie, ale jesteś dobrym nauczycielem.

I've realized what I want to be - a writer.
Uświadomiłem sobie, kim chcę być- pisarzem.

I should think that of all people a writer would need tolerance.
Ze wszystkich ludzi, to właśnie pisarze powinni być najbardziej tolerancyjni.

Well, he's the reason I became a writer, but that's not important.
Cóż, to dzięki niemu zostałem pisarzem, ale to nieważne.

I'm a professor at east university, and he's a famous writer.
Jestem profesorem na Wchodnim Uniwersytecie, a on jest sławnym pisarzem.

He's not doing well in creative writing, And you're a writer.
Nie idzie mu twórcze pisanie, a ty jesteś pisarzem.

Look, being a writer in 2012 isn't merely about the words that you write.
Słuchaj bycie pisarzem w 2012 roku nie oznacza jedynie słów które piszesz.

When I'm a writer, buy you the best piano ever.
Gdy zostane pisarka, kupie ci najlepsze pianino na wiecie.

I am the highest paid writer in the history of this magazine.
Przy przeliczniku dolar na słowo, jestem najlepiej opłacanym pisarzem w historii tego magazynu.

A young, struggling writer fighting to make his voice heard.
Młody, walczący o uznanie pisarz, walczył, by usłyszano jego głos.

You're not really a writer unless people are reading your shit.
Nie jest się pisarzem jeśli nikt nie czyta twoich bredni.

If you worry about what you're saying, I get writer's block.
Jeśli zaczynasz martwić się o to co możesz powiedzieć, zacinasz się przy pisaniu.

This guy wants to be a writer, and those are two totally separate things.
Ten facet chce być pisarzem, a to dwie różne rzeczy.

But the writer of the song is entitled to life plus 70 years.
Jednak autor piosenki ma prawo do ochrony obejmującej okres jego życia plus 70 lat.

She has a friend there, a German writer, very smart.
Ma tam przyjaciela, niemieckiego pisarza, jest bardzo mądry.

Hemingway says, “What do you need to become a writer?
Jak to Hemingway mówi, Czego potrzeba, aby zostać pisarzem?

Being a janitor is a good job if you're a writer.
Bycie odźwiernego jest dobrą pracą jeżeli jesteś pisarzem.

I'm sure it's very tough on him, being a writer.
Jestem pewien, jest bardzo trudno dla niego, będąc pisarzem.

We got a statement from the writer, who is still grounded in his room.
Mamy oświadczenie od autora, który jest wciąż uziemiony w swym pokoju.

Just like how you write and dream to be a writer someday.
Tak jak ty piszesz i marzysz by pewnego dnia zostać pisarką.

He's a freelance writer, but anything he writes will be good.
Jest wolnym dziennikarzem, ale wszystko, co pisze, jest dobre.

A talented writer such as you can find better explanation.
Taki utalentowany pisarz mógłby się bardzie postarać!

Which really kind of sucks because I'm supposed to be a writer.
Co jest niedobre, bo jestem pisarzem.