Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) anatomia przegub, nadgarstek;
wrist band - mankiet, pasek;
wrist watch - zegarek na rękę;

(Verb) podkręcić ruchem nadgarstka;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C nadgarstek.~ cpds ~band n mankiet
(of watch) pasek
~watch n zegarek na rękę

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

nadgarstek, przegub (ręki)

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s przegub

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n przegub, nadgarstek

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

NAPIĘSTEK [ANAT.]

PRZEGUB RĘKI [ANAT.]

MANKIET

Wordnet angielsko-polski

(a joint between the distal end of the radius and the proximal row of carpal bones)
nadgarstek, kiść, przegub, napięstek
synonim: carpus
synonim: wrist joint
synonim: radiocarpal joint
synonim: articulatio radiocarpea

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

anat. nadgarstek

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

przegub

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Well, there is these smart Band-Aids or these sensors that one would put on, on a shoe or on the wrist.
Cóż, mamy tu sprytne opaski i czujniki, które można założyć na bucie albo na nadgarstku.

TED

Now -- (Laughter) -- logic, logically, you have got to this position from this, without moving the wrist.
Tak więc... ~~~ (Śmiech) Logicznie, zmieniliśmy pozycję nie ruszając nadgarstkiem.

TED

They are a slap on the wrist for the European Parliament.
Są one uderzeniem po łapach Parlamentu Europejskiego.

statmt.org

That bandage he's got on his wrist to keep it cocked to swing the ball more is pretty prominent and seems to be working.

www.guardian.co.uk

Even the physical expressions of depression are getting more violent: youth agencies report anecdotal evidence that teenagers who once used a penknife on their wrist now cut or burn themselves secretly and badly.

www.guardian.co.uk

The degree of spin he gains as a result of a combination of finger manipulation and wrist has been extraordinary, way beyond that achievable by those who are finger spinners alone.

www.guardian.co.uk

Lord Hutton concluded that "the principal cause of death was bleeding from incised wounds to his left wrist which Dr Kelly had inflicted on himself with the knife found beside his body".

www.guardian.co.uk

When they found her, it was on the left wrist.
Kiedy znaleźli jej zwłoki Bransoletka była na lewym nadgarstku.

Yeah well, maybe you should take something for that wrist.
Może powinieneś wziąć coś na ten nadgarstek.

You might want to put some ice on that wrist too.
Położyłbym też nieco lodu na ten nadgarstek.

What, does she, like, wear her watch on the wrong wrist or something?
Co, robi ona, jak, noszą jej zegarek na niewłaściwym przegubie czy coś takiego?

Let go of my wrist. I knew that there was something familiar about you.
Puść moją rękę. wiedziałem że coś w tobie jest... znajomego

And I know you've been practicing with a hurt wrist.
A ja wiem że trenowałaś z chorym nadgarstkiem.

Three shots to the chest and one to the left wrist.
Trzy strzały w klatkę i jeden w rękę.

I thought Carl was going to have it off your wrist.
Myślałam, że Carl ściągnie ci go z nadgarstka.

I'm going to take this off my wrist and put it on yours.
Zdejmę to z nadgarstka i założe na twój. Dlaczego?

He says I have a bump on the head and maybe a broken wrist.
Mówią, że nabiłam sobie guza na głowie... i może mam złamany nadgarstek.

The brunette had a big watch on her right wrist.
Brunetka miała duży zegarek na prawej ręce.

But I finally figured out that it was the wrist of the animal.
W końcu doszedłem to tego, że był to zwierzęcy nadgarstek.

Guy's got a tattoo on his wrist, the hand holding the gun.
Facet ma tatuaż na nadgarstku ręki, w której trzyma broń.

I did really want to break your wrist though.
A ja chciałem złamać ci nadgarstek.

My mom's got arthritis and she never tapes her wrist up.
Moja mama miała artretyzm i nigdy nie owijała nadgarstków.

In all the photos, her bracelet always on the right wrist.
Na każdym zdjęciu nosi bransoletkę na prawym nadgarstku.

Do you think his wrist will be better soon?
Czy myślisz, że on się szybko wyleczy z tej swojej kontuzji?

Nanotechnology, everything you're wearing is right here on my wrist.
Nanotechnologia. Wszystko, co macie na sobie jest tu na moim nadgarstku.

Must have come off Ella's wrist when she was in the trunk.
Musiała zsunąć się z nadgarstka Elli, gdy ta była w bagażniku.

Disciplinary Committee maybe gives me a slap on the wrist.
Komisja dyscyplinarna może da mi klapsa po łapach.

What does this have to do with her wrist?
Chuda. Ale co to ma wspólnego z jej nadgarstkiem?

Give it to me or I’il break your wrist.
Daj albo złamię ci nadgarstek.

Homeless guy with a red ribbon tied around his wrist.
Ofiarą był bezdomny koleżka z czerwoną wstążką,zawiązaną wokół nadgarstka.

The wrist fractures could have resulted from her medical condition.
Złamania nadgarstków mogą być rezultatem jej stanu zdrowia. Mało prawdopodobne.

Dead man was homeless, but he had a red ribbon tied around his wrist.
Nieboszczyk to bezdomny, ale miał czerwoną wstążkę zawiązaną wokół nadgarstka.

Good wrist. I'm glad you want to join my regiment.
Dobry nadgarstek, cieszę się, że chcesz wstąpić do naszego pułku.

And this piece of hardware is keeping your wrist fracture together.
A ten kawałek sprzętu usztywnia złamania twojego nadgarstka. - Whoa.

I want to make sure I can position her wrist properly.
Chcę być pewna, że mogę ustawić jej nadgarstek właściwie.

What makes it really good is, you can wear it on your wrist!
Co sprawia, że ??naprawdę dobrze jest, można nosić na nadgarstku!

They are a slap on the wrist for the European Parliament.
Są one uderzeniem po łapach Parlamentu Europejskiego.

My Lily has a butterfly tattoo on the inside of her wrist.
Moja Lily ma tatuaż z motylem na nadgarstku.

Morgan's was on the glass that cut her wrist.
Morgana było na szkle, którym pocięto jej nadgarstki.

Only you could lose something strapped to your wrist.
Tylko ty potrafisz zgubić nawet coś, co masz przyczepione do ręki.

Her left wrist was 2 inches shorter than her right.
Jej lewy nadgarstek był dwa cale krótszy, niż prawy.

Only because you couldn't get it off my wrist, you little thief.
Tylko dlatego, że nie mogłaś zerwać mi go z ręki, ty mała złodziejko.

Cause of death was definitely drowning, but this wrist is messing me up.
Przyczyną śmierci było na pewno utonięcie, ale ten nadgarstek nie daje mi spokoju.

His right hand has been amputated above the wrist.
Jego prawa ręka została amputowana poniżej nadgarstka.

This woman in robes flew over me And cut the bracelet from my wrist.
Kobieta mnie i przeleciał nad bransoletka usunięte z jego nadgarstka.

You have three bruised ribs and a sprained left wrist.
Masz trzy poobijane żebra, zwichnięty nadgarstek.

But that's just because I've got a fertility clinic tattooed on my wrist.
Ale to tylko dlatego, ponieważ mam klinikę leczenia niepłodności wytatuowaną na nadgarstku.

After she was captured, that wrist device was brought here.
Kiedy ją złapano, to urządzenie przywieziono tutaj.

But I had heard that cutting your wrist was... almost pleasant.
Ale słyszałem, że podcinanie nadgarstka jest prawie przyjemne.

And when you said that he had accidentally cut his wrist, again, you lied?
I kiedy powiedziała pani, że skaleczył sobie nadgarstek, również pani kłamała?

Grasp the wrist of your beloved, and never let it go
uchwyćcie nadgarstek ukochanej, i nigdy go nie puszczajcie

Mrs. had her left wrist broken as a child.
A Pani miała w dzieciństwie złamaną lewą rękę.

Max hurt his wrist, so we couldn´t perform anymore.
Max nadwyrężył nadgarstek, nie mogliśmy więc dłużej występować.

If these had been a few inches nearer the wrist...
Jeśli to byłoby trochę bliżej nadgarstka...

Perhaps it should've been the rule of wrist.
Może powinna być reguła nadgarstka?

I came in to get my wrist checked, and he...
Przyszłam po coś na nadgarstek... a on złapał mnie.