Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) wydostać, wyrwać, wydobyć;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

vt wydobywać: they ~ed a confession of guilt from him wymusili z niego przyznanie się do winy

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(sth from/out of) wyrywać (coś z czegoś) szarpiąc, wydobywać, wyciągać

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PRZEKRĘCAĆ (ZNACZENIE SŁÓW)

WYRWAĆ

WYDOSTAĆ

WYDOBYĆ

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

chwyt

skręcić

skręt

wyrywać

zwichnięcie

zwrot

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

All the day long they wrest my words: All their thoughts are against me for evil.
Boga wysławiać będę dla słowa jego; w Bogu nadzieję będę miał, ani się będę bał, żeby mi co ciało uczynić mogło.

Jesus Army

It's just a wresting match, but a remarkable activity.
To tylko zapasy, ale jakże niezwykłe.

TED

Thou shalt not follow a multitude to do evil; neither shalt thou speak in a cause to turn aside after a multitude to wrest [justice]:
Ruben, Symeon, Lewi, i Judas.

Jesus Army

Thou shalt not wrest justice: thou shalt not respect persons; neither shalt thou take a bribe; for a bribe doth blind the eyes of the wise, and pervert the words of the righteous.
Nie będziesz podwracał sądu, ani będziesz miał względu na osobę, i daru brać nie będziesz; albowiem dar zaślepia oczy mądrych, a podwraca słowa sprawiedliwych.

Jesus Army

Many experts expect the Republicans, powered by a flow of energy from the Tea Party movement, to wrest control of the House which Pelosi heads.

www.guardian.co.uk

The Republicans are firm favourites to wrest the majority from the Democrats.

www.guardian.co.uk

DeLay, the Republican majority leader in the House of Representatives until 2005, helped organise the campaign which saw them wrest control of Congress from the Democrats in 1994.

www.guardian.co.uk

But is this 50 Cent making his own myth or undermining it? From time to time you can tell - or imagine you can - that a member of Fiddy's entourage has risked life and limb to physically wrest the iPhone from the boss's grip and started tweeting on his behalf.

www.guardian.co.uk

You once swore the gods themselves could not wrest me from your arms.
Niegdyś przysiągłeś, że sami bogowie nie wyrwą mnie z twoich ramion.

What could wrest him from so high a perch?
Cóż go mogło odciągnąć od takich wydarzeń?

The gods themselves could not wrest me from it.
Sami bogowie nie oddzieliliby mnie od ciebie.

That we can wrest control from chaos and confusion
Ze możemy wyrwać władzę z chaosu i zamętu

Napoleon tried to wrest control of Warehouse 11 from Tsar Alexander the First.
Napoleon próbował przejąć kontrolę nad Magazynem 11 od Cara Aleksandra Pierwszego.

All of the planned European governance measures aim to wrest power from the Member States, increase the influence of the central powers in Brussels and restrict democracy in Europe.
Wszystkie planowane działania w dziedzinie europejskiego zarządzania mają na celu odebranie uprawnień państwom członkowskim, zwiększenie wpływu centralnych instytucji brukselskich i ograniczenie demokracji w Europie.

(NL) The Dutch Party for Freedom has come into this Parliament in order to stand up for Dutch citizens and in order to wrest back the money that has been overpaid by the Netherlands to this cash-guzzling and bureaucratic Europe.
(NL) Holenderska Partia Wolności znalazła się w Parlamencie, aby bronić obywateli Holandii i odzyskać pieniądze nadpłacone przez Holandię tej finansochłonnej i biurokratycznej Europie.