Wielki słownik angielsko-polskired. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) szarpać, wyrywać; skręcać, wykręcać;
wrench out - wyrwać;
wrench sth off - oderwać coś, wyrwać coś;
wrench the window open - szarpnięciem otworzyć okno;

(Noun) skręcenie, naciągnięcie, zwichnięcie, szarpnięcie; bolesne przeżycie;
monkey wrench - klucz nastawny pojedynczy, francuz, klucz francuski;

Słownik angielsko-polski PARKCopyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n
1.
(violent twist or pull) szarpnięcie: he gave his ankle a~ skręcił sobie kostkę.
2.
(fig) ból: leaving our old home was a~ odejście z domu było dla nas bardzo bolesne.
3.
(tool) klucz nasadowy.vt szarpać: he ~ed the door open szarpnięciem otworzył drzwi. Phrasal verb: ~ to ~ off/~ out vt wyrywać
wyszarpywać: he ~ed the paper out of my hand wyrwał mi papier z ręki

Słownik angielsko-polski EXETERCopyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(away/into) szarpać, wyrywać, skręcać, wykręcać, przekręcać, uwalniać się, odrywać (wzrok)
szarpnięcie, wyrwanie, skręcenie, wykręcenie, przekręcenie, ból (rozstania), klucz nasadowy (mech.)

Słownik morski angielsko-polskiIwona Kienzler

n techn. klucz maszynowy

Słownik zwrotów amerykańskiego angielskiego

rentSn Klucz (maszynowy) I walked toward the wrenches (Podszedłem do kluczy) - Stephen King (1983) The wrench allows you to raise or lower the saddle (Klucz umożliwia nam podniesienie lub opuszczenie siodełka) - Denver Post (2000)

ECTACO słownik angielsko-polskiSłowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

SZARPNIĘCIE

WYRWANIE

BÓL

ZWICHNIĘCIE

KLUCZ [TECHN.]

SZARPAĆ

ZWICHNĄĆ

PRZEKRĘCAĆ (FAKTY)

Nowy słownik angielsko-polskiaut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

V szarpać
V skręcić (nogę)
V odrywać (np. oczy)
N szarpnięcie
N skręcenie (nogi)
N klucz nastawny (narzędzie)
N ból rozstania

Wordnet angielsko-polski

(a hand tool that is used to hold or twist a nut or bolt)
klucz
synonim: spanner

Otwarty słownik angielsko-polskiV.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

klucz

rwanie

skręt

zwrot

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

tech. szarpnięcie; gwałtowne skręcenie; tech. klucz (maszynowy)
~, combination - klucz uniwersalny
~, monkey - klucz francuski

Słownik techniczny angielsko-polski

1. klucz m
2. skrętnik m
3. zwichnięcie m

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

In the summer of 2009, Honduras went through a wrenching constitutional crisis.
Latem 2009 roku Honduras przeszedł przez bolesny kryzys konstytucyjny.

TED

You can update your automatic translation preferences in the Toolbar Options windowby clicking the wrench icon.
Jeśli często używasz funkcji Tłumacz, możesz wybrać opcję automatycznego tłumaczenia stron.

Google

I like animals, and I don't think it's just fine to industrialize their production and to churn them out like they were wrenches.
Lubię zwierzęta, I nie uważam, że uprzemysłowienie ich hodowli i taśmowa produkcja jest dobre.

TED

And it was gut wrenching.
Było to potworne.

TED

In a country which had just gone through this wrenching crisis, the vote in the congress in favor of this constitutional amendment was 124 to one.
W państwie, które przeszło przez wyniszczający kryzys, głosowanie w kongresie nad tą poprawką wyniosło 124 do 1.

TED

Vanessa shot out of the car wielding a monkey wrench and faced the guy down.

www.guardian.co.uk

That variously includes an hour-long homage to the late Princess of Wales called She-Diana; a live recording of his "proto-metal" band Brain Donor; and Spades & Hoes & Plows, a self-styled "masterpiece of agrarian doom-clod-plod" that features Cope accompanying singer David wrench on "Mellotron and 26-inch marching bass drum", and culminates in an 18-minute instrumental inspired by a series of road-toll protests in 19th-century Wales.

www.guardian.co.uk

It's about two minutes' walk from the ancient Ajuntament, the magnificent City Hall in Pla?§a de Sant Jaume where Catalans are still battling to peacefully wrench their state from Castilian political and economic control.

www.guardian.co.uk

I tried to force the valve shut with my wrench.
Próbowałem na siłę zamknąć ten zawór przy pomocy klucza.

Now, are you certain that this wrench was used to kill the victim?
Jest Pan pewien, że to właśnie ten klucz został użyty do zabicia ofiary? Tak.

They died with a monkey wrench, trying to stop the bleeding.
They umarli z kluczem rozsuwalnym, próbując zatrzymać krwawić.

Someone other than the suspect touched the matches and the wrench.
Ktoś jeszcze oprócz podejrzanego dotykał zapałek i klucza.

Malena always has someone throwing a wrench in the works!
Malena zawsze ma kogoś rzucającego nastawienie do pracy!

It's your choice to make House a useful tool or a monkey wrench.
Twoim wyborem użyć House'a jako przydatnego narzędzia albo zwykłego klucza.

Do you have, but we are not wrench.
Macie zapas? - Mamy, ale zużyliśmy nasz klucz.

And our forensics determined that the murder weapon was a wrench.
Nasi specjaliści ustalili, że narzędziem zbrodni był klucz. Dowód rzeczowy A.

I've got a hammer and a socket wrench stuffed up my ass.
Ja mam młotek i fancuski klucz wepchnięte w tyłek.

Maybe one of the guys dropped a wrench.
Może jeden z mechaników upuścił klucz.

Metal rod, pointed on one end, wrench on the other.
Szpikulec z jednej strony, klucz z drugiej.

It's still a bit moist, which means the wrench was in the water... recently.
Nadal jest trochę wilgotna, a to oznacza, że klucz był w wodzie... Niedawno.

It would explain why the wrench hasn't turned up,
To by wyjaśniało dlaczego nie znaleziono klucza.

So you can stick your wrench in her twat.
Więc możesz wsadzić klucz w jej cipę.

You can shoot at people here. Non tirargli need a wrench.
Tutaj możesz strzelać do ludzi, zamiast rzucać kluczem.

Arno, we need it to wrench up the spike.
Arno, potrzebujemy go, żeby wciągnąć krzyż.

You might want to wash that wrench off.
Możesz chcieć wymyć ten klucz.

Three weeks ago Riley asked me to borrow a Crescent wrench.
Trzy tygodnie temu Riley zapytał mnie czy może pożyczyć klucz francuski.

The wrench was way too obvious a clue.
Klucz był zbyt oczywisty.

I had a wrench, and I hit him.
Miałem klucz i uderzyłem go.

Give me my wrench back, you hear?
Oddawaj mój klucz, słyszysz?

Sure, I've always wanted to wield the wrench.
Jasne, zawsze chciałam dzierżyć w dłoni sztywny i błyszczący klucz.

We have spares, but we used up our wrench.
Macie zapas? - Mamy, ale zużyliśmy nasz klucz.

Give me the wrench and nails, man!
Daj mi obcęgi i gwoździe, człowieku!

Hand me that Allen wrench, will you, boss?
Możesz mi podać klucz imbusowy, szefie?

Colonel Mustard in the library with the wrench.
Pułkownik Mustard w bibliotece z kluczem.

Does this look like a socket wrench?
Czy to wygląda jak klucz nasadkowy?

What kind of ghost uses a wrench?
Jaki upiór używa klucza?

No good, boss, This wrench is too small,
Nie da rady, szefie. Klucz jest za mały.

It can't be disarmed without a trivet wrench.
Nie rozbroisz jej bez klucza trójnożnego.

All I need's a goddamn crescent wrench!
Cholera! Potrzeba mi tylko cholernego klucza sierpowego!

Dewey, go get me that L-arm circuit wrench.
Dewey, daj mi ten wyciągnięty obwód od ramienia.

How do you melt a lug wrench?
Jak można stopić klucz do kół?

Wrench, don't you want something good?
Obróć się, nie potrzebujesz niczego dobrego?

I need a wrench, an axe, anything.
Potrzebny mi klucz albo siekiera.

Well, it was your wrench.
Cóż, to był twój klucz.

Someone bloody stole our security wrench!
Ktoś cholera ukradł nasz klucz bezpieczeństwa!

Like a socket wrench, or a burglar's kit.
Tak jak klucz francuski, albo wyposażenie włamywacza.

That was my best wrench.
To był mój najlepszy klucz.

See anything like a wrench?
Widzisz jakiś klucz?

Give me that wrench.
Daj mi ten klucz.

Where is that damn wrench?
Gdzie ten cholerny klucz?

Neck, fetch me that socket wrench.
Neck, przynieś mi klucze nasadowe.

Stone, grab the other wrench.
Stone, złap za drugi klucz.

You took my lug wrench?
Wziąłeś mój klucz?

Charlie, this is Wrench.
Charlie, to jest Klucz.

Bring another wrench!
Przynieś inny klucz!

Number 14, wrench number 14.
Numer 14, klucz numer 14.

Could be my old crew, could be the Rigazzis, Lou the Wrench.
To może być moja załoga, to mogą być ludzie Ragazzi'ego,