Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) wianek, wieniec;
wreath of smoke - kłęby dymu;
lay a wreath on sb’s grave - złożyć wieniec na czyimś grobie;
laurel wreath - wieniec laurowy;
laurel wreath - wieniec laurowy;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C wieniec
wianek: to lay a ~ on sb's grave składać wieniec na czyimś grobie
(fig): ~ of smoke kłęby dymu

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

wieniec, girlanda, kółko/spirala/smuga/wstęga/kłąb (dymu, mgły)

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

) wieniec, girlanda
kłąb (np. dymu)

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

WIANUSZEK

WIANEK

KORONA

GIRLANDA

WSTĘGA DYMU

Wordnet angielsko-polski


1. (flower arrangement consisting of a circular band of foliage or flowers for ornamental purposes)
wieniec
synonim: garland
synonim: coronal
synonim: chaplet
synonim: lei

2.
wianek: :

Słownik internautów

wieniec

Słownik nieruchomości angielsko-polski

zakręt pochwytu poręczy schodowej

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

wianek
wieniec

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

kłębić

Słownik religii angielsko-polski

wieniec m

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

wieniec
~, flower - wieniec kwiatów
~, laurel - wieniec laurowy

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

The ceremony concluded with the raising of the topping out wreath and a traditional topping out toast by the construction foreman for the high-rise.
Uroczystość zakończyła się podniesieniem wiechy i tradycyjnym toastem wzniesionym przez kierownika budowy wysokościowca.

ECB

And on the plates of the stays thereof, and on the panels thereof, he graved cherubim, lions, and palm-trees, according to the space of each, with wreaths round about.
I wyrzezał na deszczkach po krańcach jego, i po listwowaniach jego Cherubiny, lwy, i palmy, jedno podle drugiego, po każdem przydaniu w około.

Jesus Army

There were nets of checker-work, and wreaths of chain-work, for the capitals which were upon the top of the pillars; seven for the one capital, and seven for the other capital.
Siatki też robotą dzianą i sznury nakształt łańcuchów posprawiał do tych gałek, które były na wierzchu słupów, siedm na gałkę jednę a siedm na drugą gałkę.

Jesus Army

And every base had four brazen wheels, and axles of brass; and the four feet thereof had undersetters: beneath the laver were the undersetters molten, with wreaths at the side of each.
A cztery koła miedziane były pod każdym podstawkiem, i deski miedziane; a na czterech rogach jego były podpory jako ramiona, a pod wanną były te ramiona ulane przy każdej stronie obwiedzienia.

Jesus Army

Members of the Executive Board, the Governing Council and the General Council of the ECB placed the flags of all 27 EU Member States and the flag of the European Union in the topping out wreath.
Członkowie Zarządu, Rady Prezesów i Rady Ogólnej EBC ozdobili wiechę flagami wszystkich 27 państw członkowskich oraz Unii Europejskiej.

ECB

A wreath laying will be led in Whitehall today by the Queen and other members of the royal family, followed by a dramatically changed political lineup since last year.

www.guardian.co.uk

The prince joined the congregation for a service of remembrance at Camp Bastion, Helmand province, where he laid a wreath in memory of the fallen.

www.guardian.co.uk

In London yesterday, Prince Charles joined 150 members of the War Widows Association to lay a wreath at the Cenotaph before the Festival of Remembrance concert at the Royal Albert Hall.

www.guardian.co.uk

It's the wreath of pipe smoke, and the benign smile and wisdom, which I'm really going to miss.

www.guardian.co.uk

Just the wreath or you won't eat your dinner.
Kup sobie tylko wianek, bo nie zjesz potem obiadu.

Would you like a cream coffin or a vanilla wreath?
Co chcesz - kremową rurkę, czy waniliowy wianek?

This demon wears a wreath of intestines around its head.
Ten demon nosi wieniec z wnętrzności wokół głowy.

My village has been burned, and I must find Wreath sword.
Spalono moją wieś i muszę znaleźć miecz.

He even claimed he never received that wreath! No!
Mówił nawet, że nigdy nie miał go w rękach.

Miss Mina is to wear this wreath of wolfbane when she goes to bed.
O, Briggs. Panna Mina będzie nosić ten wieniec z tojadu kiedy pójdzie spać.

Send them a big wreath of flowers... with my condolences.
Wyślij im duży wieniec kwiatów... z moimi kondolencjami.

Zandra is in danger. We must find Wreath sword and help her.
Zandra jest w niebezpieczeństwie, musimy znaleźć miecz i jej pomóc.

The wreath dealer isn't coming anymore.
Sprzedawca wieńców już nie przyjdzie.

Here, Pam, you buy the wreath.
Proszę, Pam. Kup wieniec.