Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(zob.) weave

Nowoczesny słownik angielsko-polski

wyplatany

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

zob. weave -

Słownik internautów

tkany

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

pleść

utkany

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

It is made of cotton from Egypt, which was woven into cloth in Italy.
Jest wykonana z bawełny pochodzącej z Egiptu, która została utkana we Włoszech.

statmt.org

So this image is simply showing -- it's a field of marine piles interconnected with this woven fuzzy rope.
Ta grafika pokazuje pole morskich słupów połączonych tą futrzaną linką.

TED

It's woven into the fabric of our daily and our business lives.
Wplata się w codzienne życie prywatne i zawodowe.

TED

In its proposal the Commission has put forward an interesting concept, though perhaps it is somewhat too finely woven.
W swoim wniosku Komisja Europejska zaproponowała interesującą koncepcję, choć może trochę zbyt szczegółową.

statmt.org

It's bad news however for the Padstow 'Obby 'Oss, who gnashes his wooden jaws and prances around the Cornish town every May Day, or the Gloucestershire Cheese Rollers who risk their necks every year pursuing a wooden cheese down a 45-degree slope: they may never be recognised as part of the world's richly woven cultural tapestry, since Britain has still not signed up to the convention, though it does send observers.

www.guardian.co.uk

Curators and workmen were raising four of the heavy 494-year-old tapestries, woven in wool, silk and gilt-metal thread, which have been loaned by the Vatican - at its own suggestion - as an accompaniment toto mark this month's visit to Britain by Pope Benedict XVI.

www.guardian.co.uk

Higgins, trapped in a skillfully woven web of deceit and intrigue, reacted with hopeless naivety and crass stupidity when he was taken to Kiev by his now disgraced former manager, Pat Mooney.

www.guardian.co.uk

Humans are not excluded from examination, but are woven throughout the text, giving Aristotle the opportunity to compare and contrast the essence of other species with that of our own.

www.guardian.co.uk

In its proposal the Commission has put forward an interesting concept, though perhaps it is somewhat too finely woven.
W swoim wniosku Komisja Europejska zaproponowała interesującą koncepcję, choć może trochę zbyt szczegółową.

It is made of cotton from Egypt, which was woven into cloth in Italy.
Jest wykonana z bawełny pochodzącej z Egiptu, która została utkana we Włoszech.

I can practically smell the lotus blossoms woven into your ebony hair.
Mogę praktycznie czuć utkane kwiaty lotosu w twoich hebanowych włosach.

Woven bread used on Saturdays and feast days.
Zaplatany chleb jedzony w soboty i święta.

Ben and I are weaving our lives together, so I have woven this quilt.
Ben i ja utkaliśmy nasze życie, więc ja utkałam tę kołdrę.

It was made of thick wool, tightly woven
To była gruba wełna. Dobrze się trzymała.

And faith that the carefully woven structure that you create... won't collapse beneath you.
I wiara, że troskliwie utkana konstrukcja, którą tworzycie... nie zawali się pod wami.

No, mohair is a... is a type of wool that is woven.
Nie, moher jest... jest rodzajem wełny do tkania.

When eyes are locked... dreams are woven.
Kiedy oczy są zamknięte... marzenia są tkane

Adapting to climate change can be woven into a lot of existing legislation in the areas of water, energy, agriculture and fisheries, and industry, for example.
Dostosowanie do zmian klimatycznych może zostać połączone z wieloma obowiązującymi przepisami, na przykład w obszarze wody, energii, rolnictwa i rybołówstwa oraz przemysłu.

it is woven in a circle.
zaplata się go w koło.

Yes, the accession process is a tool, but it should not slowly turn into Penelope's shroud, where we unravel at night that which we have woven during the day.
To prawda, że proces akcesyjny jest narzędziem, ale nie możemy dopuścić, by stawał się powoli szatą Penelopy, gdzie w nocy prujemy to, co udało nam się utkać za dnia.