Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) gorszy;
worse off - w gorszej sytuacji; biedniejszy, zubożały, w gorszej sytuacji;
worse for wear - zniszczony wskutek używania, wyczerpany;
get worse - pogarszać się;
for the worse - na gorsze, na domiar złego;
make things worse - na domiar złego;
go from bad to worse - pogorszyć się;
much worse - dużo gorszy;
be worse - czuć się gorzej;
see worse - widzieć gorsze rzeczy;
be worse - czuć się gorzej;
see worse - widzieć gorsze rzeczy;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

gorszy
gorzej (stopień wyższy od bad
badly),
bardziej, więcej (w sensie negatywnym)
be none the ~ (for sth) nie ucierpieć/stracić (na czymś)
for the ~ na gorsze, make things ~ na domiar złego
~ for wear zniszczony wskutek używania, wyczerpany

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adj (comp od bad, ill) gorszy
bardziej chory
to be ~ czuć się gorzej
adv gorzej
s gorsza rzecz, coś gorszego

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

GORSZY

SŁABSZY

GORZEJ

GORSZY: COŚ GORSZEGO

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

zły

Przykłady użycia

Since the elections, the general human rights situation has become even worse.
Od czasu wyborów ogólna sytuacja dotycząca praw człowieka jeszcze się pogorszyła.

statmt.org

We cannot allow the economic crisis to make the situation of these children worse.
Nie możemy pozwolić, aby kryzys gospodarczy wpłynął na pogorszenie sytuacji dzieci.

statmt.org

Mr President, the human rights situation in Russia has changed for the worse.
Panie przewodniczący! Sytuacja w dziedzinie praw człowieka w Rosji pogarsza się.

statmt.org

These punitive damages are directly linked to the size of the spill - already estimated at being up to eight times worse than the Exxon Valdez disaster in 1989 - with BP liable for up to $4,300 for each barrel-worth spilt.

www.guardian.co.uk

Since 12 January, things have only gotten worse and worse.

www.guardian.co.uk

Work started earlier yesterday after a day-long delay because of government fears that the disaster could be made worse by going ahead with the tests to determine whether the temporary cap can withstand the pressure and contain the oil.

www.guardian.co.uk

We thought that Bush's announcement in 2003 would quickly turn into a reconstruction effort, but it became an occupation, with people behaving increasingly worse towards us.

www.guardian.co.uk

Might we not end up making a bad problem worse?
Czy możliwe, że w ostatecznym rozrachunku uczynimy problem jeszcze większym?

If we do nothing the situation will only get worse.
Jeżeli nic nie zrobimy, sytuacja jedynie się pogorszy.

This would really just mean going from bad to worse.
Oznaczałoby to jeszcze większe pogorszenie się stanu rzeczy.

But believe me, something much worse is on the way.
Ale uwierzcie mi... nadchodzi coś znacznie gorszego.

I think the second time might be worse for men like us.
Drugi raz może być gorszy dla mężczyzn jak my.

The only thing worse is good friend or nice person.
Gorsze jest tylko dobry przyjaciel albo miły człowiek.

Every decision you've made has led us from bad to worse.
Każda twoja decyzja prowadziła od złego do gorszego!

The blood often makes these things look worse than they really are.
Krew często powoduje, że rany wyglądają gorzej niż naprawdę.

I can think of worse things to do for a day.
Myślę, że mógłbym robić gorsze rzeczy.

Things never go well before first going wrong. And then getting worse.
Sprawy nigdy nie idą dobrze przed tym, nim staną się jeszcze gorsze.

I guess you could say worse things about a guy.
Zgaduję, że mógłbyś powiedzieć parę nieprzyjemnych słow o chłopaku.

You want me to feel worse than I already do?
Chcesz, żebym czuł się gorzej niż teraz?

I thought you wanted to feel better and not worse.
Myślałam, że chcesz się poczuć lepiej, nie gorzej.

I don't want to make things any worse for her!
Nie będę się gorzej dla niej.

Never felt worse in my life, but I am not dead.
Nigdy w życiu nie czułem się gorzej, ale żyję.

What you went through is so much worse than my problems.
Przecież to, przez co ty przeszłaś, jest dużo gorsze.

Women should not be given a worse deal than men without good and sound reasons.
Kobiety nie powinny otrzymywać gorszych warunków niż mężczyźni bez dobrego i uzasadnionego powodu.

And I thought the end of the world couldn't get any worse.
A myślałem, że koniec świata nie może być jeszcze gorszy.

I got a feeling your life just took a turn for the worse.
Mam przeczucie, że twoje życie zmieniło się właśnie na gorsze.

A lot of time you spent here must've been worse than death.
Większość czasu jaką tutaj spędziłeś musiała być gorsza niż śmierć.

If you don't take the job, we could end up with someone much worse.
Jeśli nie weźmie pan tej roboty, możemy dostać kogoś o wiele gorszego.

I don't want their families to feel even worse when they see the blood.
Nie chcę, by ich rodziny poczuły się gorzej, kiedy zobaczą krew.

No matter how about their family like was, These guys are much worse.
Nie ważne,jak złe było twoje życie rodzinne, ci goście mieli gorzej.

I've been working on them all week and I actually think they're getting worse.
Pracuję nad tym przez cały tydzień i idzie mi coraz gorzej.

You took one look at me and still said you'd seen worse.
Spojrzałaś na mnie i mimo to powiedziałaś, że widziałaś gorszych.

Have you ever been in a situation worse than this?
Byłeś kiedykolwiek w sytuacji, gorszej niż ta?

Do you think that will make your lives better or worse?
I myślisz, że to wpłynie na was dobrze, czy źle?

I felt bad about it. Probably worse than you did.
Jestem honorowym facetem i kiepsko się po tym czułem.

I used to think there was nothing worse than death.
Kiedyś myślałem, że nie ma nic gorszego niż śmierć.

You said this last month she's been a lot worse.
Mówiłas, że w zeszłym miesiącu... ...bardziej się jej pogorszyło.

The worse part was that he seemed to know us very well.
Najgorsze jest to, że wydawał się całkiem nieźle nas znać.

It can't be worse than having to look at you.
Nie może być gorzej niż to że muszę cię oglądać.

I don't know if this makes me feel better or worse.
Nie wiem, czy czuję się z tego powodu lepiej, czy gorzej.

I know a guy way worse at that than me.
Nie. Znałem dużo gorszego pod tym względem.

I need you to find him before this gets worse.
Potrzebuję cię byś go znalazł, zanim wszystko cię pogorszy.

After all, you know, there are worse things in life than death.
Poza tym, wiecie, są gorsze rzeczy w życiu niż śmierć.

After all this time, I thought she would look much worse.
Po takim czasie, myślałam, że będzie wyglądała dużo gorzej.

The thing that comes out here is 10 times worse.
To, co teraz może ze mnie wyjść, jest 10 razy gorsze.

That makes you worse than all the rest of them put together!
To czyni cię gorszym od nich wszystkich razem wziętych.

Two people died as a result. It could have been much worse.
Zginęło wtedy dwóch ludzi, a mogło być znacznie gorzej.

I turn to him for help and he just makes it worse.
Zwracam się do niego po pomoc a on tylko pogarsza sprawę.

Or worse, what if he did get there in time?
Albo gorzej, dotarł na czas?

But worse than them are the ones who made it.
Ale gorsi od nich są ci, którzy go stworzyli.

And the longer we were together the worse it got.
Im dłużej byliśmy razem, tym stawał się gorszy.

The longer I stay here, the worse it will be for you.
Im dłużej tu zostanę, tym gorzej dla was.

I do not know whether there are better or worse.
I nie wiem za bardzo czy pogoda robi się dobra czy zła.

If they still had you, by now you'd be feeling worse.
Jeśli by cię dorwali, to teraz czułbyś się znacznie gorzej.

But it got worse when we moved up here for my work.
Pogorszyło mu się, gdy przeprowadziliśmy się tu z powodu mojej pracy.

You'll probably get it worse than me when they do.
Tobie pewnie dostanie się gorzej... ode mnie.

What happened to my family was 10 times worse than this.
To, co stało się mojej rodzinie było 10 razy gorsze, niż to.