Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) przyroda piołun;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

piołun, (przen.) przykrość, zmartwienie, troska

Nowoczesny słownik angielsko-polski

bylica pospolita

Słownik angielsko-polski mLingua © Internetowe Centrum Tłumaczeń mLingua

Bylica

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n bot. piołun

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PIOŁUN

PRZYKROŚĆ

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

bot.bibl. piołun

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

He hath filled me with bitterness, he hath sated me with wormwood.
Nasyca mię gorzkościami; upija mię piołunem.

Jesus Army

When I was 16 I was in wormwood Scrubs mixing with men of 30 upwards and this had a great influence on me.

www.guardian.co.uk

"I live near wormwood Scrubs prison and that night there had been a police helicopter with its noise and its lights.

www.guardian.co.uk

And the name of the star is called Wormwood.
A imię gwiazdy nazywają Piołun.

Not only are you a liar, Wormwood, but a bloody fool also.
Nie tylko jesteś kłamcą, Wormwood, ale jesteś także cholernym głupcem.

For the floor you're walking on, I chose Bolivian wormwood.
Podłoga w kuchni jest z boliwijskiego piołunu.

This forest is called Wormwood. It's not a place to be trifled with.
Ten las nazywają piołunem i nie można go bagatelizować.

One third of the waters became wormwood.
I trzecia część wód stała się piołunem

You'll catch 50 lashes if Colour Wormwood finds you.
Dostaniesz 50 batów, jeśli cię tu złapie Wormwood.

Did you know who agent Wormwood was?
Wiesz, kim był agent Wormwood?

I'll feed it on wormwood and gall.
Nakarmię go piołunem i żółcią.

Harry Wormwood, owner and founder.
Henryk Piołun, założyciel firmy.

Chernobyl is Ukrainian for wormwood.
Czarnobyl to po ukraińsku piołun

I'm going to Wormwood Scrubs to see Layton.
Jadę do Wormwood Scrubs pogadać z Laytonem.

And Mr. Wormwood, thank you... ...and I quit.
Panie Wormwood, dziękuję... ...i odchodzę z pracy.