Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) fachowiec;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

robotnik

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n robotnik, pracownik (fizyczny)

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PRACOWNIK FIZYCZNY

ROBOCIARZ

WYROBNIK

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

pracownik

Słownik techniczny angielsko-polski

robotnik m

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Then I was by him, [as] a master workman; And I was daily [his] delight, Rejoicing always before him,
Tedym była u niego jako wychowaniec, i byłam uciechą jego na każdy dzień, grając przed nim na każdy czas.

Jesus Army

The image, a workman hath cast [it], and the goldsmith overlayeth it with gold, and casteth [for it] silver chains.
Rzemieślnik uleje bałwana a złotnik złotem go powlecze, i łańcuszki srebrne do niego odleje.

Jesus Army

And they shall make the ephod of gold, of blue, and purple, scarlet, and fine twined linen, the work of the skilful workman.
I umarł Józef, i wszyscy bracia jego, i wszystek on rodzaj.

Jesus Army

For the customs of the peoples are vanity; for one cutteth a tree out of the forest, the work of the hands of the workman with the axe.
Ustawy zaiste tych narodów są wierutna marność; bo uciąwszy drzewo siekierą w lesie, dzieło rąk rzemieślnika,

Jesus Army

And he made the breastplate, the work of the skilful workman, like the work of the ephod; of gold, of blue, and purple, and scarlet, and fine twined linen.
Między tem powstał król nowy nad Egiptem, który nie znał Józefa;

Jesus Army

Avon and Somerset police said the 39-year-old man was held on suspicion of the murder of Melanie Hall, whose remains were found at the side of the M5 last October by a workman clearing vegetation.

www.guardian.co.uk

Then you can take on a workman and I can go to school.
I będziesz mógł pracować w fabryce a ja pójdę do szkoły.

Tell the yard repairman I want every workman he can get to board her.
Powiedz ekipie remontowej, że chcę, aby każdy kto może przy nim pracował.

Why, if this was any other line of work, I'd be getting workman's comp,
Dlaczego przecież jeśli byłaby to jakaś inna praca Powinienem wziąć normalnie odszkodowanie

I was wondering if I could borrow your workman?
Zastanawiałem się, czy mógłbym pożyczyć twojego pracownika.

That workman says a crazy Finn stole his keys.
Że robotnik mówi szalony Finn ukradł mu klucze.

I was disguised as a workman with a helmet, a shirt...
Byłem przebrany za robotnika miałem kask i koszulę...

And then again for Workman's Comp in 2011.
I ponownie przy odszkodowaniu w 2011.

Sir, there could be a huge workman's comp payout... if we don't follow procedure.
Sir, będziemy mieli wielkie cięcia przy wypłacie... Jeżeli nie będziemy trzymać się procedur.

You'il get a workman, I'il go to school.
Będziesz robotnikiem, a ja pójdę do szkoły.

I'm assuming we've got workman's comp, right?
Zakładam, że mamy robotnika comp, prawda?