Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) zalesiać; dostarczać drewno;
wood duck - (Noun) przyroda karolinka;
wood hedgehog - przyroda kolczak obłączasty;
wood glue - klej stolarski;
wood ant - przyroda mrówka rudnica;
wood stave - klepka drewniana;
wood sorrel - przyroda szczawik zajęczy, zajęcza kapusta;
wood mouse - przyroda mysz leśna;
wood sage - przyroda ożanka nierównoząbkowa;
wood spirit - chemia spirytus drzewny, metanol;
wood coal - geologia lignit, ksylit;
wood lot - (Noun) przyroda szkółka leśna;
wood nymph - nimfa leśna, driada;
wood ibis - przyroda dławigad amerykański;
wood hyacinth - przyroda dziki hiacynt;
wood screw - wkręt do drewna;
wood paper - papier drzewny;
wood owl - przyroda puszczyk;
wood anemone - przyroda zawilec pięciolistny, zawilec gajowy;
wood engraver - drzeworytnik/drzeworytniczka;
wood flooring - parkiet;
wood engraving - drzeworytnictwo; drzeworyt;
wood splint basket - łubianka;
wood chisel - dłuto do drewna;
wood adhesive - klej do drewna;
wood splint basket - łubianka;
wood chisel - dłuto do drewna;
wood adhesive - klej do drewna;

(Noun) las; drewno; drewniana rama/oprawa; kulinaria beczka (na piwo/wino);
wood-pigeon - przyroda dziki gołąb, grzywacz;
wood cutter - drwal;
wood pecker - przyroda dzięcioł;
wood-louse - przyroda stonoga;
from the wood - kulinaria z beczki;
wood man - leśnik, drwal;
chop some wood for the fire - narąbać drzewa do kominka;
wood alcohol - spirytus drzewny;
wood work - wyroby z drewna;
wood carving - drzeworytnictwo; drewniana rzeźba;
wood worker - stolarz, cieśla;
wood worm - czerw drzewny;
touch wood - odpukać w niemalowane drewno;
touch wood - odpukać w niemalowane drewno;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C/U
1.
(forest) las
~ed country zalesiona okolica
(fig): we're not out of the ~ yet nie mów hop/jeszcze czeka cię niejedno.
2.
(substance) drzewo
drewno
work in ~ zajmować się stolarstwem
touch ~ (US knock on) odpukać (w niemalowane drewno)
~ alcohol spirytus drzewny
(for paving): ~ block klepka parkietowa
~ carving drewniana rzeźba
~ pulp masa celulozowa/drzewna.
3.
(as fuel or kindling) drewno: I chopped some ~ for the fire narąbałem drzewa do kominka.~ cpds ~cut n drzeworyt
~cutter n drwal
~land n obszar zalesiony, (attrib) leśny
~-louse n stonoga
~man n leśnik
drwal
~pecker n dzięcioł
~-pigeon n dziki gołąb
grzywacz
~-shed n drewutnia
~sman n człowiek lasu
(collect): ~-wind n instrumenty dęte drewniane
(carpentry articles): ~work n wyroby z drewna
stolarka
~worker n stolarz
cieśla
~worm n czerw drzewny

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

drewno, las, lasek
drewniany
out of the ~ wolny od trosk
be unable to see the ~ for the trees nie widzieć lasu spoza drzew, gubić się w szczegółach
in/ from the ~ w/z beczki (o winie)

Nowoczesny słownik angielsko-polski

z palącego się drewna

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

drewno n

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s drzewo, drewno
(także ~s) las

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n drzewo, drewno
wood pulp - miazga drzewna
masa papiernicza
(także woods - las
adj drewniany

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

DREWNIANY

DRZEWNY

LAS

PUSZCZA

BÓR

KNIEJA

DREWNO

DRZEWO JAKO OPAŁ

BECZKA [HANDL.]

Wordnet angielsko-polski


1. (the trees and other plants in a large densely wooded area)
las
synonim: forest
synonim: woods

2. (any wind instrument other than the brass instruments)
instrument drewniany, instrument dęty drewniany: : synonim: woodwind
synonim: woodwind instrument

3. (a golf club with a long shaft used to hit long shots
originally made with a wooden head
"metal woods are now standard")
wood: :

4. (the hard fibrous lignified substance under the bark of trees)
drewno, drzewo, surowiec drzewny: :

5. (the hard fibrous lignified substance under the bark of trees)
drągowina, żerdziowina: :

Słownik internautów

drewno
lasek

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

bot. las

2. drzewo
drewno

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami angielsko-polski 2003, Krzysztof Czekierda

drzewodrewno~, untreated drewno nie poddane obróbce~, waste drewno odpadowe

Słownik audio-video Montevideo

drzewo, drewno

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

drzewo

Lasek

leśny

opał

zagajnik

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

drewno; drzewo; bot. las
~, birch - brzezina
~, drift - drewno dryfowe
~, floating - drewno dryfowe
~ for warship building - drewno do budowy okrętów
~, hard - drewno twarde
~, sawn - bud. tarcica
~, soft - drewno miękkie
~, unseasoned - drewno surowe, drewno nie wysuszone
~, water logged - drewno nasiąknięte wodą

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

las
~, coniferous - las szpilkowy
~, deciduous las zrzucający liście
~, leafy las liściasty
~, native las pierwotny
~, oak hornbeam bór grądowy
~, protected las chroniony
~, riparian las nadrzeczny, las łęgowy
~, riverine las nadrzeczny, las łęgowy

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

And Abraham took the wood of the burnt-offering, and laid it upon Isaac his son.
Potem rzekł Bóg: Niech będzie rozpostarcie, w pośrodku wód, a niech dzieli wody od wód.

Jesus Army

The boar out of the wood doth ravage it, And the wild beasts of the field feed on it.
Przeczżeś tedy rozwalił płot winnicy, tak, że ją szarpają wszyscy, którzy mimo drogą idą?

Jesus Army

For lack of wood the fire goeth out; And where there is no whisperer, contention ceaseth.
Gdy niestaje drew, gaśnie ogień; tak gdy nie będzie klatecznika, ucichnie zwada.

Jesus Army

And these crows use sticks in the wild to get insects and whatnot out of pieces of wood.
New Caledonian crow) Na wolności wrony te wydłubują patykami owady itp. z kawałków drzew.

TED

Every loaf baked in a bakery he owned, by one baker at a time, in a wood-fired oven.
Każdy bochenek z jego piekarni wypiekał dokładnie jeden piekarz w opalanym drewnem piecu.

TED

The sun was pouring into my large white studio as I climbed an old ladder propped against some wooden beams.

www.guardian.co.uk

Any Questions? had just begun on the radio and I reached for some wood stored just above me.

www.guardian.co.uk

Among yet more protests planned today are marches on the constituency offices of party deputy leader Simon Hughes (in Bermondesy, south London) and Lynne Featherstone (Hornsey & wood Green, north London).

www.guardian.co.uk

I spot Victoria wood across the room before she sees me.

www.guardian.co.uk

Surrounded by tables of noisy Soho media types, wood gazes into her lap, and when a waiter clears away her breakfast she shrinks even further into herself, jumpy with self-effacement.

www.guardian.co.uk

Joann wood, 53, caught the tabloid imagination last year due to the fact that she's a lesbian and focused her efforts on lesbian and gay sites.

www.guardian.co.uk

wood lied to suit every occasion, starting with "I love you" and ending with anything from cancer to an expertise in the gold trade.

www.guardian.co.uk

But the internet is just the facilitator to wood; 15 years ago, she would no doubt have found some pre-internet strategy, like working in Nationwide, befriending pensioners with big savings.

www.guardian.co.uk

So, how do we tell whether she is made of wood?
Jak więc sprawdzić, czy ona jest z drewna?

We just have to find the right wood. Something light but strong.
Trzeba znaleźć właściwe drewno, lekkie ale mocne.

Well, I think you got too much wood here in the inside.
A ja myślę, że masz tam w środku za dużo drewna.

I hit him over the head with a bit of wood.
Uderzyłam go w głowę kawałkiem drewna.

Can you tell us how to get out of this wood?
Czy możesz powiedzieć nam jak wydostać się z tego lasu?

And I half expected it to be made of wood.
Spodziewałem się, że będzie z drewna.

I didn't even think the piece of wood we found was special.
Nie wiedziałam nawet, że ten kawałek drewna był taki wyjątkowy.

Or a piece of wood with a name on it.
Albo kawałka drewna z nazwiskiem.

Come on, we both know that it is of wood.
Pójdź, my oba wie, że to jest lasu.

This floor used to be wood, but I had it changed.
Ta podłoga kiedyś była drewniana ale kazałam ją zmienić.

Usually it doesn't take him this long to get wood.
Zazwyczaj mu się tyle z drewnem nie schodzi.

No, he just bought some wood and made it himself.
Kupił trochę drewna i sam to zbudował.

Yes, i come from a long line of wood and stone.
Tak, wywodzę się z długiej linii drewna i kamienia.

Man, I could go for some wood cheese right now.
Mógłbym pójść teraz po jakiś drewniany ser.

Bring the money tonight, and you shall never turn to wood again.
Przynieś dziś pieniądze, a nigdy już nie zmienisz się w drewno.

Just be careful of those boys if they take you in the wood again.
Uważaj na chłopców, jeśli znów pójdziesz z jakimś do lasu.

There's lots more of these in the wood, if you know where to look!
Rośnie ich w lesie dużo więcej, jeśli wiesz, gdzie ich szukać!

You guys don't have this problem, you're made of wood.
Pewnie, wy nie macie tego problemu jesteście zrobieni z drewna.

Well, just for the record Wood, it's not a good thing.
Cóż, tak na przyszłość, to nie jest nic dobrego.

He's got some pigs he wants to trade us for wood.
Dostał trochę świń, i chce je z nami wymienić na drewno.

Would you say you're made up of marble or wood?
Powiedziałbyś, że jesteś zrobiony z marmuru czy z drewna?

The missing round passed through him and into the wood floor.
Brakująca kula przeszła przez niego i trafiła w drewnianą podłogę..

To mention my friend: It is hour of giving wood!
Dla jednego z moich przyjaciół to czas na rozróbę.

It was a very cold winter, there's no wood left.
To była mroźna zima, nie zostało drewna.

He claims to be the world expert on wood analysis.
Twierdzi, że jest światowym ekspertem w dziedzinie analizy drewna.

You can cut wood and leave it up on the Judith.
Możesz wyrąbywać drzewa i zostawiać je w przystani Judith

All right, my son Eli will bring you some wood.
Mój syn. Eli, przyniesie wam drzewa.

How about you and me go get some wood for this fire, huh?
Co ty na to, żebyśmy poszli po trochę drewna do tego ognia, huh?

Your poor sister, all alone in the wood, and nobody there to save her!
Twoja biedna siostra, była sama w lesie i nikt nie mógł jej pomóc!

It's the same piece of wood that's on the other screen here.
Jest to ten sam kawałek drewna, który jest na ekranie tej drugiej.

Yeah, a large house made of wood, surrounded by trees.
Czekają na nas w Great Northern. Duży dom z drewna. Otoczony drzewami.

We got to the venue and the stage was built from wood.
Dotarliśmy do miejsca a scena była zbudowana z drewna.

I'm sure there are any number of lions in this wood.
Jesteś pewna? W tym lesie jest wiele lwów.

Tomorrow we bring you to secure a piece of wood.
Jutro rano odprowadzimy was w bezpieczną część lasu.

After the wood has been chopped to the correct size.
Następnie drzewo jest rąbane na kawałki o odpowiedniej wielkości...

I suggest a retreat to another part of the wood.
Proponuję wycofać się do innej części lasu.

When the villagers will bring the wood back, take them to the beach.
Kiedy rybacy przyniosą drewno z lasu,... ...zabierzecie ich na plażę i wsadzicie do łodzi.

I mean, how much damn wood do they need, anyway?
To znaczy, jak wiele cholernego drewna potrzebują, nie?

Wood was short for Woodrow, which is my real name.
Wood jest skrótem od Woodrow, które jest moim prawdziwym imieniem.

Indeed, you are truly a soldier made of hard wood.
W rzeczy samej, jesteś prawdziwym żołnierzem stworzonym z twardego drewna.

It's a long way through the wood, but safe by daylight.
To daleka droga przez las, ale w dzień jest bezpieczna.

In wood shop, which doesn't really count as a class anyway. No.
Zajęcia na stolarni, które i tak nie zaliczały się do lekcji.

I just left the key on the table while he was out chopping wood.
Zostawiłam mu klucz na stole, kiedy poszedł rąbać drewno.

It also has the added benefit of knocking on wood.
I druga korzyść z pukania w drewno.

Back home, I got up to chop wood before dawn.
Jak wracałam do domu, musiałam jeszcze narąbać drewna przed świtem.

I am going to wake you up, Beautiful to the sleeping wood.
Mogę cię obudzić śpiąca królewno. Jesteś w moim zamku.

I don't like the way it's pretending to be wood.
Nie podoba mi się takie udawanie drewna.

The five elements are gold, wood, water, fire and earth. They form a network.
Akupunktura pomaga przywrócić równowage pięciu elementom złota, drewna, wody, ognia i ziemi.

Jacob Wood, a man in his prime, leaves behind a wife and little boy.
Jacob Wood, mężczyzna w kwiecie wieku... zostawił żonę i małego synka.

They can't follow us without any fuel. There's no wood left on the train.
Nie dogonią nas bez paliwa, a w pociągu nie ma drewna.