Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) przyzwyczajać;

(Noun) zwyczaj, przyzwyczajenie;

(Adjective) przyzwyczajony, przywykły;
be wont to do sth - być przyzwyczajonym do robienia czegoś, mieć nawyk;
be wont to do sth - być przyzwyczajonym do robienia czegoś, mieć nawyk;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

nawykły, przyzwyczajony (przest.)
be ~ to do sth być przyzwyczajonym do robienia czegoś, mieć nawyk
do as is one's ~ robić coś z przyzwyczajenia

(skr. od) will not

Nowoczesny słownik języka angielskiego

przywykły, przyzwyczajony
zwyczaj
to be ~ to do sth mieć w zwyczaju coś robić
as i his/her ~ jak to ma w zwyczaju

Nowoczesny słownik angielsko-polski

przywykły

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

will not

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PRZYZWYCZAJONY

ZWYCZAJ

NAWYK

Wordnet angielsko-polski

(an established custom
"it was their habit to dine at 7 every evening")
nawyk, przyzwyczajenie
synonim: habit

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

And when you buy medicine, you won't be buying a drug that's used for everybody.
A kiedy będziecie kupować lekarstwa, nie będziecie kupować leku "dla każdego".

TED

Look, Kim, if you love me, even if you just like me a lot, you won't do this.
Posłuchaj, jeśli mnie kochasz, jeśli choć bardzo mnie lubisz, to nie zrobisz tego.

OpenSubtitles

(Laughter) These are people naming planets, and they won't use their first names.
(Śmiech) Ludzie, którzy nazywają planety, nie używają swoich własnych imion.

TED

Otherwise, you won't be able to set this search engine as your default search engine.
W przeciwnym razie ustawienie danej wyszukiwarki jako domyślnej będzie niemożliwe.

Google

And at some point, Christian will introduce this note. ~~~ And we won't react to it.
W pewnym momencie Christian wprowadzi tę nutę, a my na nią nie zareagujemy.

TED

Nor can it be said that any of those characters are quite so complex or as interesting as Skinner himself, who in some ways became the very model of the modern recording artist, controlling every aspect of the Streets' career ("a very 360-degree artist", as he says); but one also wont to discuss Darwinian evolution or the theories of Nikola Tesla, neither of which are really contemporary pop fare.

www.guardian.co.uk

The songs were fixated on sex and ageing and masculinity in crisis: Cave depicted himself sucking his gut in and offering to do DIY in doomed attempts to attract female attention: this from a man who in his youth was wont to write songs in which he dealt with recalcitrant females by stabbing them in the head.

www.guardian.co.uk

But it wont happen; they will get a ban and then get re-instated in 12 months.

www.guardian.co.uk

If Europe doesn't implement IPv6, it wont be able to talk to the rest of the world that does implement IPv6 - that's stupid, and we don't want people here to be stupid," he said.

www.guardian.co.uk

Its all right, you wont have to see me for a bit.
W porządku, nie będziesz musiała mnie oglądać nawet przez chwilę.

They wont see this as an example of good will.
Oni nie będą widzieć tego jako przykład dobrej woli.

Look at me just once and I wont beat you again.
Patrz na mnie teraz jeszcze i zbiję cię znowu.

At least you wont waste your life waiting for him.
W końcu przestaniesz marnować czas, na czekanie na niego.

They say the cops wont stop until you show up.
Mówią, że gliny nie odpuszczą dopóki ty się nie pojawisz.

I wont ask your name, till you say it yourself.
Nie będę pytał cię o imię, aż powiesz mi sama.

I wont let him turn up into that uncle of yours.
I nie będę mu mieszał w głowie, jak ten wasz wujek.

He's real sick, and he wont' go to the hospital.
Jest poważnie chory, i nie chce iść do szpitala.

I wont let some criminal decide whether Philadelphia has a or not.
Nie pozwolę przestępcy decydować, czy Filadelfia ma prokuratora, czy nie.

They wont be stupid enough to enter the camp again.
Nie będą na tyle głupi, żeby ponownie tu wchodzić.

But she says she wont be able to love me.
Ale ona mówi, że nie jest w stanie mnie pokochać.

And you wont have to see her any more.
I nie będzie chciała Cię widzieć więcej.

And don't be angry when I say this, that wont solve anything.
I nie rozłość się kiedy to powiem, bo to niczego nie rozwiąże.

It's a bit more expensive, but that wont be a problem for you gentlemen.
Jest droższa, lecz to nie będzie problem dla panów?

He wont even let him see his own family .
Nawet nie pozwala mu się widywać z jego rodziną.

There must be something you are wont to do.
Musi być coś, w czym jest pan dobry.

He always got something. If he's not home in time he wont get food.
Jeśli nie wróci do domu na czas, nie dostanie jedzenia.

This is our last chance. this time we wont let him down.
To jest ostatnia szansa i tym razem nie zawiedziemy!

And her family then? wont they complain if we do not perform our tasks?
A jej rodzina? Nie będą narzekać, Że źle wywiązujemy się z obowiązków?

Please explain to him why mom and dad wont attend our wedding.
Proszę wytłumacz mu, czemu nasza matka i ojciec nie przyjadą na nasz ślub

I know for sure they wont hurt my trust.
Wiem na pewno że nie zawiodą mojego zaufania.

I guess i wont have to ask, what it's for.
Sądzę, że nie powinnam pytać, na co.

In a while our children wont be able to be safe on the streets.
Za nie długo nasze dzieci nie będą bezpieczne na ulicach.

The lord did not create bicycles, and I wont let you ride it!
Pan Bóg nie stworzył rowerów, i nie pozwolę ci na nim jeździć!

What, you're worried they wont bury you in a Jewish cemetery?
Czego się boisz? Że nie pogrzebią cię na żydowskim cmentarzu.

If we ever meet in this life, I wont be ashamed. Meeting?
Jeśli kiedykolwiek spotkamy się w tym życiu, nie będę zawstydzony.

He wont let me go so easily except you arrest him
Tak łatwo pozwolił mi odejść Spodziewał się aresztowania

It wont be long, they usually die when they lie like that.
To długo już nie potrwa. W tym stanie, on umrze.

Well, let's be glad for both our sakes, that he wont see it.
To w takim razie dla niego dobrze, że nie zobaczy.

You live in generous poverty, why wont you ever believe me?
Kiedy swoją matkę i siebie pozostawiasz w szlachetnym ubóstwie. Dlaczego nigdy mi nie wierzysz?

I wont see you again for a while.
Nie będziemy się widzieć przez jakiś czas.

You wont be able to live forgetting my loyalty.
Nie będziesz w stanie żyć, zapomniawszy o mej lojalności.

Why don't I honestly tell your parents why you wont marry.
Czemu nie powiem szczerze twoim rodzicom, dlaczego się nie żenisz.

You do what you want, I wont touch another man's honey tree.
Rób, co chcesz, ja nie dotknę Miodowego Drzewa innego faceta.

I wont say that the yearly subsidy of this club will be cancelled.
I nie powiem, że roczna dotacja dla tego klubu zostanie cofnięta.

Or entertaing myself, as I'm also wont to do from time to time.
Albo zabawiał samego siebie, co również od czasu do czasu mam w zwyczaju?

But people will call you Akshay and you wont be able to say anything.
Ale oni będą mówić Akshay, a ty nie będziesz mógł zaprzeczyć.

How do we know it wont kill him?
Mamy pewność że to go nie zabije?

You wont have to, look at these bodies.
Nie musisz, spójrz na ciała.

If you treat People like Dirt, they wont be to productive.
Jeżeli się ich traktuje jak gówno to nie będą wydajni.

They wont, who? the voice on the telephone.
Kto odmawia? Głos w telefonie.

We wont talk, well meet after 15 days. - Meet?
Nie możemy porozmawiać, lepiej spotkajmy się za 15 dni.

I wont have it that a minority can terrorize us like that.
I nie może być tak, że mniejszość może nas sterroryzować ot tak.

IIl give you a loan, but I wont go anywhere.
Dam ci pożyczkę, ale nigdzie z tobą nie pojadę.

You were wont to be kinder than this.
Masz w zwyczaju być bardziej uprzejmy.

You wont believe what happened to me.
Nie uwierzysz, co mi się przydarzyło.

Until you call me Angel, I wont believe you're taking me seriously.
Dopóki nie zaczniesz mnie nazywać Angel nie uwierzę, że traktujesz mnie serio.

Now they wont stop antill everyone is dead.
Nie przestaną dopóki wszyscy nie będą martwi.