Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) zimować;

(Noun) przyroda zima;
winter sports - sport sporty zimowe;
winter time - przyroda czas zimowy;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C/U zima: in ~ w zimie
zimą
(attrib) zimowy.~ cpd~time n zima
czas zimowy

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

zima
zimowy

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s zima
vi zimować
vt żywić przez zimę

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ZIMOWY

OZIMY (O ZBOŻU)

ZIMOWAĆ

PRZEZIMOWAĆ

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

N zima
Adj zimowy
V zimować

Wordnet angielsko-polski


1. (the coldest season of the year
in the northern hemisphere it extends from the winter solstice to the vernal equinox)
zima
synonim: wintertime

2.
wiosna, wiosenka: :

Słownik internautów

zima

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

klim. zima
~, early - przedzimie
~, frosty - zima mroźna
~, green - UK zima bezśnieżna
~, high - pełnia zimy
~, nuclear - przen. zima nuklearna
~ of the century - zima stulecia
~, Russian - rosyjska zima
~, severe - zima ostra
~, snowbound - zima śnieżna
~, snowless - zima bezśnieżna
~, snowy - zima śnieżna

Słownik środowiska angielsko-polski

zima f

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

klim. zima
~, early - przedzimie
~, frosty zima mroźna
~, severe zima ostra
~, snowbound zima śnieżna
~, snowless zima bezśnieżna
~, snowy zima śnieżna

Przykłady użycia

The white areas on this map are the places protected from the winter winds.
Białe obszary na tej mapie to miejsca chronione przed zimowymi wiatrami.

TED

There's enough food there to last them the summer and the winter long.
Jest tam wystarczająco dużo pożywienia w okresie letnim jak i zimowym.

TED

I think we can probably agree that it is hotter in summer than in winter, but why?
Myślę, że zgadzamy się, że w lecie jest cieplej, ale czemu tak jest?

TED

The Winter Olympics in Sochi also have to re-examined; there cannot be an Olympic truce.
Igrzyska olimpijskie w Soczi także trzeba ponownie zbadać; nie może być olimpijskiego rozejmu.

statmt.org

It did die, and we suspect it was from the freezing winter nights.
Nie przeżył. ~~~ Prawdopodobnie zginął przez chłód zimowych nocy.

TED

winter meant we couldn't try the canyoning, but we mountain-biked between the sites, and took tea in Bedouin tents.

www.guardian.co.uk

Professor John Watson, head of the respiratory diseases department at the HPA, which collects the data said: "The level of flu activity we are currently seeing is at levels often seen during the winter flu seasons, but due to the fact that H1N1 is one of the predominant strains circulating at the moment, we are seeing more severe illness in people under 65 than we would normally expect.

www.guardian.co.uk

Already this winter there's been a spate of car thefts as opportunistic ne'er do wells tour residential streets looking for defrosting vehicles.

www.guardian.co.uk

The condition of winter wheat crops is not good.

www.guardian.co.uk

You're a long way from home and winter is coming.
Jesteś daleko od domu, a zima nadchodzi.

For men who can live summer and winter in the same place.
Dla tych, którzy latem i zimą mieszkają w jednym miejscu.

But in those long few days of winter. She gave him so much.
Ale w ciągu tych kilku długich zimowych dni dała mu bardzo wiele.

If we start soon, will it be done before winter?
Jeśli się pospieszymy, zdążymy ukończyć to przed zimą, prawda?

Winter is finally here, and you know what that means.
Zima wkońcu tu jest, i wiesz co to oznacza.

It´s a big deal to get ready for winter here.
Tutaj rzeba być przygotowanym również na zimę.

You should know how cold it was by the window in the winter.
Powinieneś wiedzieć, jak zimno było przy oknie zimą.

There are a great many of Robert's friends here, even in winter.
Widzę tutaj wielu przyjaciół Roberta przyszliście, nawet mimo tego, że jest zima.

Sometimes he leaves us for many a month, especially in the cold winter season.
Czasem wyjeżdża na długie miesiące. Zwłaszcza w zimie.

That means our children will make it through the winter.
To oznacza... że nasze dzieci będą mogły przetrwać zimę.

The winter is very cold, so we cannot leave the windows open.
W zimie jest tu bardzo chłodno, więc nie da się otwierać okna.

We are deep in the mountains and winter is coming.
Jesteśmy głęboko w górach, nadchodzi zima.

There's somebody in Winter who can tell me what it means.
Jest ktoś w Zimowym Lesie kto może mi powiedzieć co to znaczy.

I did it a whole winter much younger than you.
Robiłem to całą zimę, gdy byłem... o wiele młodszy niż ty.

Like the way they know how to fly south for the winter.
Tak samo, jak wiedzą, że w zimę leci się na południe.

It was the only way they kept warm during the winter.
To był jedyny sposób, żeby było ciepło podczas zimy.

I want him to go up the mountain this winter.
Myślałem, że tej zimy uda się na Szczyt Góry.

He says winter is coming and that you need to keep warm.
Powiedział, że nadchodzi zima i będzie Ci cieplej.

You don't have to be there to know it's very cold in winter.
Niekoniecznie trzeba bywać w Rosji, żeby wiedzieć, że zimą jest tam zimno.

How cold does it get up there in winter, sir?
Jak zimno jest tam na górze w zimie, sir?

I could keep building in winter and everybody would be employed.
Mógłbym kontynuować budowę zimą i wszyscy mieliby pracę.

Winter falls in the spring and the dead come back to life.
Śnieg będzie padał na wiosnę, a zmarli powrócą do życia.

There is a winter coat here thas just right for you.
Mamy tu zimowy płaszcz Powinien na ciebie pasować.

My advice is that you should not stay for the winter.
Radzę wam, żebyście nie zostawali na zimę.

Yeah, so we haven't had a chance to talk about our winter breaks yet.
Nie mieliśmy jeszcze okazji porozmawiać po feriach.

I'd help if it was winter, but this really isn't my season.
Pomogłabym, gdyby była zima, ale teraz to nie moja pora.

Yet we know winter is just another step in the cycle of life.
Ale my wiemy, że zima to tylko kolejna faza w cyklu życia.

We'll have so much to talk about during the long winter nights.
Będziemy mieli dużo do pogadanie podczas długich zimowych nocy.

So, what do you wear in the winter time to stay warm?
Więc, co nosimy w zimie... by było nam ciepło?

It has to be cold in winter so you appreciate the spring.
W zimie musi być zimno, żeby można było docenić wiosnę.

Look how good you are in the workshop last winter.
Zobacz, jak dobra byłaś na warsztach zeszłej zimy.

We brought her back with us after a winter expedition.
My przynieśliśmy ją na plecach z zimowej wyprawy.

I hope we'll be in Bath this winter. perhaps we may.
Mam nadzieję, że i my tej zimy przyjedziemy do Bath. Możliwe, że bedziemy.

Have you any idea how long the winter lasts in this country?
Masz pojęcie, ile trwa zima w tym kraju?

It was a very cold winter, there's no wood left.
To była mroźna zima, nie zostało drewna.

The peasants say, a long summer means - an even longer winter.
Wieśniacy mawiają, że długie lato oznacza jeszcze dłuższą zimę.

We all saw spring as the time to shed our winter skin.
Wszyscy widzieliśmy wiosnę jako czas zrzucenia zimowej skóry.

Winter must be cold for those with no warm memories.
Dla tych, którzy nie mają ciepłych wspomnień, zima musi być mroźna,

And I fear that it will not survive the winter.
I obawiam się, że nie przetrwa zimy.

Winter is almost here and I have an entire village to feed!
Zbliża się zima i mam całą wioskę do wykarmienia!

Enjoy it, there'll be no more ice until the winter.
Czestuj się, nie będzie już lodów przed zimą.

Because of the tattoo colour you easily feel cold in winter.
Drżą... ponieważ z powodu koloru w tatuażu odczuwają chłód w zimie.

Yes, if the presents are hidden south for the winter.
Jeśli są ukryte przed zimą na południu.

I'm helping out with the fire and ice winter dance.
Pomagam przy nadchodzącej potańcówce Ogień i lód.

I was just wondering if anyone had asked you to winter formal.
Zastanawiałem się, czy ktoś już cię zaprosił na ten bal.

I don't like to in the winter, because it's uncomfortable.
Zimą nie lubię nosić, ponieważ jest niewygodny.

Time will change it, I'm well aware, as winter changes the trees.
Czas zmieni ją, jak zima zmienia drzewa.

It's now definite that they will stay in town for the whole winter.
Jest już pewne, że zostaną w Londynie na całą zimę.

Let Winter float away, or stand in a corner, right?
Niech sobie kostucha płynie daleko albo stoi gdzieś w kącie. Biegnij.

I thought bats fell into a deep sleep throughout the winter months.
Myślałem, że nietoperze śpią głębokim snem w zimie.