Słownik polsko-angielski

adj. faithful
~ danemu słowu - adj. faithful to the given word
~ jak pies - adj. doggedly loyal

Wordnet polsko-angielski


1. ( (of ideas, images, representations, expressions) characterized by perfect conformity to fact or truth
strictly correct
"a precise image"
"a precise measurement")
accurate, exact, precise


2. (steadfast in affection or allegiance
"years of faithful service"
"faithful employees"
"we do not doubt that England has a faithful patriot in the Lord Chancellor")
faithful: : synonim: lojalny

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

faithful, loyal
(rel.) worshipper, the faithful
(lojalny) loyal, staunch

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n fem C (wyznający wiarę) worshipper
pl ~i the faithful

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

adj. faithful, true, fair ~a kopia fair copy

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

FAITHFUL

STAUNCH

FIRM

STEADFAST

CONSTANT

TRUSTY

RETENTIVE

TENACIOUS

BLUE

FAST

ACCURATE

EXACT

EXPRESS

TRUE

LOYAL

WORSHIPPER

BELIEVER

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adj faithful

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

(a) faithful; adj. faithful; staunch

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

churchgoer

liege

loyally

stalwart

stanch

tried

true-blue

Nowoczesny słownik polsko-angielski

faithful to

veridical

committed

truehearted

slavish

sedulous

devoted