Słownik polsko-angielski EXETERCopyright © http://www.kastor.strefa.pl.

mill, steel mill

Słownik polsko-angielski PARKCopyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n fem C (tech) rolling mill

ECTACO słownik polsko-angielskiSłowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ROLLING-MILL

Słownik gospodarki wodno-ściekowej polsko-angielski

hutn. rollling mill
flattening mill

Słownik techniczny polsko-angielski

f rolling mill

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami polsko - angielski2003, Krzysztof Czekierda

flattening millroller mill~ gorąca hot-rolling mill~ zimna cold-rolling mill

Nowoczesny słownik polsko-angielski

rolling mill