Słownik polsko-angielski

mar. watch
~ burtowa - starboard watch
~ kotwiczna - anchor watch
~ na pokładzie - deck watch
~ nieprzerwana - non-stop watch
~ nocna - first watch, night watch, midnight watch (20- 24, 24-4)
~ okrętowa - ship’s watch
~ popołudniowa - afternoon watch, first dog watch (12-16)
~ poranna; świtówka - morning watch (4 - 8)
~ portowa - harbour watch, port watch
~ przeciwpożarowa (w stoczni) - firewatch
~ przedpołudniowa - forenoon watch (8 – 12)
~, psia - dog-watch (pierwsza -– first dog watch (16-18); druga - – second dog watch (18-20), graveyard watch, quaterdeck watch
~ radarowa - radar watch
~ sztormowa - storm watch
~ środkowa - mid watch, middle watch (24-4)
~ wieczorna ( -dawniej psia wachta) - evening watch (16-20)

Wordnet polsko-angielski

(the period during which someone (especially a guard) is on duty)
watch

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

watch, trick
psia ~ dog-watch

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n fem C (naut) watch: trzymać ~ę to keep watch

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

f mors. watch

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

WATCH

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

f watch
dowódca ~y officer of the watch
nocna ~a night (middle) watch
pełniący watchkeeper
pełnić keep watch
~a kotwiczna anchor watch
~a poranna morning watch
psia ~a mors. dog watch

Słownik techniczny polsko-angielski

f watch

Nowoczesny słownik polsko-angielski

guard