Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) geografia Wisła;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

Wisła

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

geogr. (rzeka) Wisła

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

geogr. Wisła
~, Lower - odcinek dolnej Wisły, odcinek dolny Wisły