Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) kłusak;
trotters - (Noun) kulinaria nóżki wieprzowe;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

kłusak

Nowoczesny słownik języka angielskiego

kłusak, nóżka (zwierzęca)

Nowoczesny słownik angielsko-polski

nóżka

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

GICZOŁ [ŻART.]

Wordnet angielsko-polski

(a horse trained to trot
especially a horse trained for harness racing)
kłusak, rysak
synonim: trotting horse

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Thick pieces of quality bread smeared with a big, sticky mix of ham hock and trotter burnished with sesame seeds is exactly the sort of the thing you would want to trough as you work your way down the draft list, all of which is available by the thirds of pints as well as halves.

www.guardian.co.uk

Don't you wanna know why Trotter gave you his files?
Nie chcesz wiedzieć czemu Trotter dał ci te akta?

Trotter tells me that you move throughout the pirate world... collecting your little tales.
Trotter mówił mi, że poruszasz się przez piracki świat... ...zbierając swoje małe opowieści.

Mr Trotter, would you like to question Miss Vito?
Panie Trotter czy chce pan przesłuchać pannę Vito?

Go south to Trotter's Bottom. The White Queen's castle is just beyond.
Idź na południe, aż pod spód, tam jest zamek Białej Królowej.

Mr Trotter, you may proceed.
Panie Trotter, może pan kontynuować.

This is James Henry Trotter.
To jest Jakub Henry Trotter.

Airstream Global Trotter, registered to Marie Kessler,
Airstream Global Trotter, zarejestrowana na Marie Kessler,