Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) geografia Tahiti;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

Tahiti

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Unless, of course, we are confusing Haiti with Tahiti.
O ile, rzecz jasna, uda nam się nie pomylić Haiti z Tahiti.

statmt.org

In the box are gifts for the people of Tahiti.
W tej skrzyni są dary dla ludu Tahiti-nui.

Now let's see you go to Tahiti for the leprosy festival.
Teraz zobaczmy, jak idziesz na święto trędowatych na Tahiti.

Well, my boss called me, and she wants me to go to Tahiti tonight.
Moja szefowa dzwoniła do mnie i chce, żebym poleciała dziś wieczorem na Tahiti.

And this all ends with a three-story hut in Tahiti,right?
A wszystko skończy się w trzypiętrowej willi na Tahiti, co?

You and I could be dancing on a cruise to Tahiti!
Ty i ja moglibyśmy tańczyć podczas rejsu na Tahiti!

On a clear day, you can see Tahiti.
W pogodny dzień można zobaczyć Tahití.

I'll tell you all about it in Tahiti.
Opowiem ci o wszystkim na Tahiti.

As you might have understood, I'm not in Tahiti waiting for you.
Jak możesz się domyślać Nie jestem na Tahiti czekając na ciebie

Here and now, we should strip down and get nekked in Tahiti.
Tu i teraz. Rozbierzmy się i cieszmy gołością na Tahiti.

Eventually, he ended up traveling to the warm waters and primitive islands of Tahiti.
W końcu zakończył podróże na ciepłych wodach wysp Tahiti.

Unless, of course, we are confusing Haiti with Tahiti.
O ile, rzecz jasna, uda nam się nie pomylić Haiti z Tahiti.

He wants to take me to Tahiti.
Chce mnie zabrać na Haiti.

He made a Sea Breeze that took you to Tahiti.
Jego Morska Bryza przenosiła cię prosto na Tahiti.

A quick funeral, then it's off to Tahiti.
Och, Betty! Szybki pogrzeb, i wtedy już tylko na Tahiti.

Until then, this man goes to Tahiti.
Póki co, on jedzie na Tahiti.

I've never been there, but all I know is Tahiti ain't Kentucky.
Nigdy tam nie byłem, ale wiem tylko, że Tahiti to nie Kentucky.

I thought you were in Tahiti.
Myślałam, że byłaś na Tahiti.

Is Tahiti better than this place?
Czy Taiti jest lepsze niż inne miejsce?

You dream about going to Tahiti.
Marzysz o pójściu do Tahiti.

You said you were gonna take me to Tahiti.
Powiedziałeś, że zabierzesz mnie na Tahiti.

It's hotter than Tahiti out in this motherfucker.
Tu jest goręcej niż na Tahiti.

We'il be in Space Tahiti before the Donbot knows what hit him.
Będziemy na kosmicznym Tahiti, zanim Donbot załapie, co się stało.

You ever been to Tahiti?
Byłeś kiedyś na Tahiti? Nie.

We are going to Tahiti.
Jedziemy na Tahiti.

Gauguin, Connie, is a painter... who gave everything up and moved to Tahiti.
Gogen, taki malarz który zostawił wszystko i wyjechał na Tahiti.

Let's go to Tahiti first.
Najpierw Tahiti, na próbę.

Tahiti is not in Europe. - Excuse me.
Tahiti nie leży w Europie.

Yes, a vacation to Tahiti.
Tak, na Tahiti!

I ran into Tony. He said that Quinny didn't make Tahiti.
Byłam u Tony’ego, powiedział, że Quinn nie doleciał jeszcze do Tahiti.

I was gonna fly 'em to Tahiti tomorrow.
Jutro miałem zamiar lecieć na Tahiti.

It's gonna drop you off in Tahiti.
Podrzuci was na Tahiti.

Halfway to Tahiti!
Jest w drodze na Tahiti.

Nice airport - 2:45 plane for Tahiti...
port lotniczy w Nicei - 2:45 - samolot do Thaiti...

Somewhere between Makatea and Tahiti.
Gdzieś pomiędzy Makatea i Tahiti.

She's in Tahiti... on our honeymoon.
Jest na Taiti... na naszym miesiącu poślubnym.

Tahiti, maybe. Maybe you could-- Maybe you could take me along.
Może mogłabyś... ...mogłabyś zabrać mnie ze sobą.

From Tahiti, the Fiji islands, the Coral Sea.
Na Tahiti, na Fidżi, na Morzu Koralowym.

Joe, tell Mrs. Marton I've gone to Tahiti... to paint.
Joe, powiedz pani Marton, że pojechałem na Tahiti... malować obrazy.

No, I'm going to Thailand... and India, China, Japan, maybe even Tahiti.
Nie. Jadę do Tajlandii... i Indii, Chin, Japonii, może nawet Taiti.