Słownik polsko-angielski

study (pl. studies)
~ analityczne - analytical study
~ sztabowe - staff study
~ terenu - terrain study
~ wojskowe - college military course
~ wstępne - preliminary study
~ wydarzeń - study of events
~ wykonalności - ek. feasibility study
~ zachowania w bitwie - study of combat behaviour

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

study, project

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n nt C
1.
(praca naukowa) study.
2.
(uczelnia) college.
3.
(szkic) study

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

ntr sing nieodm. study (uczelnia) college

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

n study ~ przedinwestycyjne feasibility study ~ wykonalności feasibility study

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

STUDY

DEPARTMENT

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

n college
Wojskowe Studium Nauczania Języ-ków Obcych (skr. WSNJO) Military Foreign Languages Training College

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

study; survey

Słownik gospodarki wodno-ściekowej polsko-angielski

study
~ oddziaływania na środowisko - environmental impact study
~ poawaryjne post-accident study
~ powypadkowe post-accident study
~ projektowe design study
~ przedprojektowe (inwestycji) feasibility study
~ przypadku case study
~ realizacji implementation study
~ wykonalności ekon. feasibility study
~ zagospodarowania przestrzennego management study

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami polsko - angielski 2003, Krzysztof Czekierda

study~ (konkretnego) przypadku case study~ oddziaływania na środowisko pr. environmental impact study (EIS) ~ powypadkowe post-accident study~ przedprojektowe ekon. feasibility study~ realizacji implementation study~ wykonalności ekon. feasibility study

Nowoczesny słownik polsko-angielski

study center