Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) finanse stagflacja;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(skr. od) stagnation + inflation inflacja bez wzrostu produkcji przemysłowej

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n biz. stagflacja

Wordnet angielsko-polski

(a period of slow economic growth and high unemployment (stagnation) while prices rise (inflation) )
stagflacja

Angielsko-polski słownik potocznego języka businessu Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Bożena Hoszowska)

(n) stagnation and inflation - stagnacja i inflacja
stagflacja

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Germany emerged from stagflation more quickly than many other countries.
Niemcy pokonały stagflację szybciej niż wiele innych krajów.

statmt.org

In the 1990s, just as Mr Juncker says, we got mass unemployment, rising inflation and stagflation.
Jak przed chwilą zauważył pan Juncker, w latach 90-tych mieliśmy masowe bezrobocie, wzrost inflacji oraz stagflację.

statmt.org

Thus the risk of stagflation is very real.
Dlatego też bardzo realne jest ryzyko stagflacji.

statmt.org

The inflation rate in the euro area is at its highest level for 10 years. This is very worrying, and stagflation also seems to be around the corner.
Poziom inflacji w strefie euro jest najwyższy od 10 lat, co jest niezmiernie niepokojące, podobnie jak fakt, że grozi nam także stagflacja.

statmt.org

The 1970s was a dire period for Europe as a whole and for the United Kingdom in particular: a time of stagflation, of unemployment, of national bankruptcy.
Lata 70. były strasznym okresem dla całej Europy, zwłaszcza dla Wielkiej Brytanii: okresem stagflacji, bezrobocia, krajowego bankructwa.

statmt.org

Germany emerged from stagflation more quickly than many other countries.
Niemcy pokonały stagflację szybciej niż wiele innych krajów.

Thus the risk of stagflation is very real.
Dlatego też bardzo realne jest ryzyko stagflacji.

In the 1990s, just as Mr Juncker says, we got mass unemployment, rising inflation and stagflation.
Jak przed chwilą zauważył pan Juncker, w latach 90-tych mieliśmy masowe bezrobocie, wzrost inflacji oraz stagflację.

When Germany was going through a period of stagflation several decades ago, Chancellor Schmidt said that for him 5% inflation was better than 5% unemployment.
Niemcy przechodziły stagflację kilka dekad temu. Wówczas kanclerz Schmidt powiedział, iż dla niego 5% inflacja jest lepsza od 5% bezrobocia, bezpośrednio w ten sposób oponując Bundesbankowi.

The inflation rate in the euro area is at its highest level for 10 years. This is very worrying, and stagflation also seems to be around the corner.
Poziom inflacji w strefie euro jest najwyższy od 10 lat, co jest niezmiernie niepokojące, podobnie jak fakt, że grozi nam także stagflacja.

The 1970s was a dire period for Europe as a whole and for the United Kingdom in particular: a time of stagflation, of unemployment, of national bankruptcy.
Lata 70. były strasznym okresem dla całej Europy, zwłaszcza dla Wielkiej Brytanii: okresem stagflacji, bezrobocia, krajowego bankructwa.

Europe's political leaders should be grateful that they have an independent central bank which is prepared to act in order to prevent Europe from lapsing into stagflation, low growth and rising inflation.
Polityczni przywódcy europejscy powinni być wdzięczni, iż mają niezależny bank centralny, który jest przygotowany do działań zapobiegających wystąpieniu w Europie stagflacji, niskiego wzrostu gospodarczego i wzrostu inflacji.

In view of the stagflation that is threatening the European Union, it is an important, positive step that the largest heading in the budget is now the section dealing with growth, employment, innovation and cohesion.
W związku z grożącą Unii Europejskiej stagflacją istotnym, pozytywnym krokiem jest posunięcie, zgodnie z którym najobszerniejszy fragment w budżecie poświęcony jest wzrostowi, zatrudnieniu, innowacjom i spójności.