Wielki słownik angielsko-polskired. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) pisk, skrzypienie;

(Verb) piszczeć, skrzypieć; kapować;
squeak through - prześlizgnąć się fuksem;

Słownik angielsko-polski PARKCopyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C
1.
(of mouse etc.) pisk.
2.
(of hinge etc.) skrzypnięcie.vi
1.
(of person or animal) piszczeć.
2.
(of object) skrzypieć

Słownik angielsko-polski EXETERCopyright © http://www.kastor.strefa.pl.

skrzypieć, piszczeć
skrzypienie, skrzyp, pisk

Nowoczesny słownik angielsko-polski

skrzypnięcie

Wojskowy słownik angielsko-polskiCopyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

vi piszczeć
s pisk

ECTACO słownik angielsko-polskiSłowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PISK

PISZCZENIE

KWIK

KIKS [MUZ.]

ZAPISZCZEĆ

ZAKWICZEĆ

KWICZEĆ

KIKSOWAĆ

SKIKSOWAĆ

SKRZYPIEĆ

ZGRZYTAĆ

PIAĆ

ZAPIAĆ

PIKNĄĆ

Nowy słownik angielsko-polskiaut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

V piszczeć
N pisk

Słownik internautów

piszczeć

Otwarty słownik angielsko-polskiV.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

krzyczeć

Krzyk

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

A woman called Apple to complain that her mouse was squeaking -- making a squeaking noise.
Kobieta zadzwoniła do Apple, żeby się poskarżyć, że jej mysz piszczała - wydawała skrzypiący dźwięk.

TED

This is being launched with three languages in it: Squeak, Logo, and a third, that I've never even seen before.
Laptop ma trzy języki programowania: Squeak, Logo i trzeci, o którym nawet nie słyszałem.

TED

I know about a wolf and a bird and, you know, he ate the bird, and then in the end you hear, you know, you hear the bird squeaking, or something, you know?
Wiem o wilku i ptaku i, wiecie, on zjadł tego ptaka, a potem na koniec słyszycie, słyszycie, jak ten ptak piszczy, czy coś takiego, nie?

TED

And the technician said, "Well, ma'am, what do you mean your mouse is squeaking?" ~~~ She says, "All I can tell you is that it squeaks louder the faster I move it across the screen."
Technik powiedział: "Co ma Pani na myśli przez to, że mysz skrzypi?" A ona odpowiada: "Wszystko co mogę powiedzieć, to że piszczy tym głośniej, im szybciej ruszam nią po ekranie."

TED

A breakfast from Maria's Market Cafe, a traditional "greasy spoon" run by Maria Morruzi whose bubble and squeak has been praised as the best in Britain by Jamie Oliver, received a mark of zero at the latest taste.

www.guardian.co.uk

As he grew, and I watched him stagger about, squeak his first words, and turn into a beautiful little boy, that feeling did not change.

www.guardian.co.uk

Squeak Scolari walks out to take the last remaining single.
Naprzód! ...Squeak Scolari wychodzi na pierwszą bazę...

Let's get going before she comes back, - my clothes don't squeak!
Zbierajmy się, zanim ona wróci. - Przynajmniej moje ubrania nie piszczą!

Your pencil does have the most terrible squeak, Flora.
Twój ołówek nie musi wydawać takich okropnych odgłosów, Flora.

I love it when they squeak.
Uwielbiam, gdy piszczą.

You can't leave bubble and squeak.
Nie można zostawić wody wrzącej i piszczącej.

Hey, don't make her squeak again!
Hej, nie prowokuj jej bo znowu będzie piszczeć!

Put in a little squeak toy:
Wsadźcie tam takie małe piszczące zabawki.

I'm gonna count to three, and if I hear one more friggin' squeak,
Policzę do trzech i jeśli słyszę jeszcze jeden pisk,

His shoes squeak.
Jego buty piszczą.

Now, Mr Bubble and Squeak... you may enlighten me.
Now, Panie Bąblu... możesz mnie oświecić.

Me? My shoes... they don't squeak.
Moje buty nie skrzypią.