Słownik polsko-angielski

instr. sounder; sonde; probe; mar. fathomline
~ akustyczna - sonic sounding; mar. sonic depthfinder
~ balonowa - meteo. sounding balloon
~ do pobierania prób - sounding probe
~ kosmiczna - space probe, cosmic probe, deep-space probe
~ księżycowa - kosm. lunar probe
~ radiowa; radiosonda - radiosonde
~ ręczna - mar. sounding lead, hand lead
~ zrzutowa - meteo. drop sonde

Wordnet polsko-angielski


1. (a flexible slender surgical instrument with a blunt end that is used to explore wounds or body cavities)
probe
synonim: zgłębnik

2. (a rocket-propelled guided missile that can escape the earth's atmosphere
makes observations of the solar system that cannot be made by terrestrial observation)
space probe: : synonim: sonda kosmiczna
synonim: próbnik kosmiczny
synonim: próbnik

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

probe
(żegl.) sounder
~ kosmiczna space probe
~ kosmiczna bezzałogowa unmanned spacecraft

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n fem C
1.
(med) probe.
2.
(meteor): balon ~weather-balloon
~ kosmiczna space probe.
3.
(sondaż) opinion poll

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

f probe (sondaż opinii) poll
sonda kosmiczna - space probe

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

f sampler, trier, tester, spit ~ akustyczna echo sounder ~ akustyczna do wykrywania ławic ryb fish finder

Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

probe n, auscultatory sound

Słownik morski polsko-angielski Iwona Kienzler

probe; sounder; depth finder

Wielki słownik medyczny polsko-angielski 2011 r., Anna Słomczewska

probe, tube, sound, searcher, explorer

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

LEAD

SOUND

PLUMB

PLUMB-LINE

PLUMMET

EXPLORER

TUBE

STYLET

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

f sounder; ~ akusty-czna acoubuoy; ~ meteoro-logiczna sounding balloon

Słownik gospodarki wodno-ściekowej polsko-angielski

sounder
sonde
probe
~ do pobierania prób - sounding sonde
~ ręczna manual sounder, manual probe
~ tlenowa oxygen probe

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

probe

style

Nowoczesny słownik polsko-angielski

bougie

feeler