Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) działać samotnie;

(Noun) muzyka solo, utwór solowy;

(Adjective) solowy, samotny, w pojedynkę;
go solo - działać samemu; rozpocząć karierę solową;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n (mus) solo
(aeron) samotny lot.adj w pojedynkę.adv (alone) samotnie

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

solo, solowy
utwór solowy

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n solo
utwór solo
adj solowy
w pojedynkę

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

SOLO

SOLISTYCZNY

SOLOWY

Wordnet angielsko-polski

(a musical composition for one voice or instrument (with or without accompaniment) )
solo

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

jednoosobowy

samotnie

solówka

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

I've chilled out in the Caribbean, encircled America by train, cargo-shipped across the Atlantic and explored the Antarctic peninsula, all solo and at ease, using my laptop as a flag of peace and quiet.

www.guardian.co.uk

He has sold more than 50m albums, won 10 Grammys and had more number one albums than any solo artist on America's Billboard chart.

www.guardian.co.uk

I produced his last solo record early last year and said I'd fly him over to support a set I was doing as Luke Blonde.

www.guardian.co.uk

This may explain my rage when, at the height of his solo success, Williams jilted the other members, not turning up to meet them on a TV documentary, leaving them looking like losers.

www.guardian.co.uk

Let me rock a solo there, I can feel it.
Pozwól mi zagrać solo w tym miejscu, czuję to.

Well, if you can't do it, then someone else needs to solo.
Jeśli ty nie możesz, ktoś inny będzie musiał zaśpiewać solówkę.

Well, everybody has a solo and mine is on the last song.
No więc, wszyscy będą śpiewać solo, a ja jestem na końcu.

Yeah, he's just been working like crazy on his solo show.
Tak, tylko pracuje jak szalony nad swoją wystawą.

I'm all the way up to last night, and he's always solo.
Sprawdziłem wszystko do ostatniej nocy, i zawsze jest sam.

Until recently, this was supposed to be a solo operation.
Do niedawna, to miała być solowa akcja.

Why, you got to prep him for his solo tour?
Musisz go przygotowac do jego solowej trasy?

But you've got my only solo tenor working in the cold water.
Ale mój jedyny tenor solista pracuje tu w zimnej wodzie.

That's not a reason for you to get a solo at Nationals.
To nie jest powód, abyś dostała solo na Krajowych.

Is this hard for you, being banned from the solo surgery?
Musi być ci ciężko z tym, że wykluczono cię z konkursu?

I am happy to announce that the first solo surgery will take place tonight.
Z radością pragnę ogłosić, że wasza pierwsza samodzielna operacja odbędzie się dziś.

But when we're in the field, I work solo. okay, then.
Ale kiedy jesteśmy w terenie, pracuję solo. Jak chcesz.

It's good being a Fighter, 'cause you can play solo.
Dobrze jest być wojownikiem, bo można grać w pojedynkę.

I don't have time to work out a solo.
Nie mam czasu, żeby go opracować.

Thank you for being my friend, red Solo cup.
Dziękuję ci za bycie moim przyjacielem czerwony kubku.

That whole story about Paolo doing his own music and going solo.
Ta cała historia, że Paolo komponuje... ...i chce występować solo.

I did my first solo in one of those!
Wykonałem pierwszy samodzielny lot w jednym z nich!

Besides, I'm busy trying to get my solo magic back.
Po za tym jestem zajęta odzykiwaniem mojej magii.

Another solo now. See what you can pick up fromthis.
Teraz inne solo. Zobaczmy, co z tego wyłapiecie.

Trusting him with a solo venture, that's quite another matter.
Zaufanie mu, kiedy pracuje sam, to zupełnie inna sprawa.

You need some help on this one, or is this another solo project?
Potrzebujesz pomocy z tym, czy to kolejny solowy występ?

Are you free on Saturday? I'm playing solo here again.
Erm, jesteś wolna w sobotę? tego dnia będę tutaj znowu...

Stay out of my private life I'm flying solo.
Pozostań poza moim prywatnym życiem lecę solo.

Captain Solo, this time you have gone too far.
Kapitanie Solo, tym razem posunął się Pan za daleko!

When Hendrix hit high notes in a solo, he'd pull a face like this.
Kiedy Hendrix uderza wysokie nuty w solówce, robi taką minę.

Micah's been here five years, and he's just now doing a solo surgery.
Micah jest tu od 5 lat, i dopiero teraz przeprowadza samodzielnie operację.

Since you're going in solo, you'il have to take more equipment than ever before.
Po lądowaniu będziesz musiał polegać na sprzęcie którego używałeś przedtem.

Sid's flying solo down the tunnel of love and he needs support, yeah?
Sid leci sam przez tunel miłości i potrzebuje wsparcia, jasne?

Only one thing would've made it better: doing it solo.
Tylko jedną rzecz robię lepiej, śpiewa indywidualnie.

Solo, you left your jacket in Oz's cab last night.
Solo, zostawiłeś marynarkę w taksówce Oza ubiegłej nocy.

Everyone wants to be the guitarist and solo play.
Każdy chce być gitarzystą i jako jedyny grać solówkę.

We love your solo enthusiasm... but this is about working together.
Podoba nam się twój indywidualny entuzjazm, ale ta robota polega na współpracy.

So I decided to take a solo trip to Vegas.
Więc zdecydowałam się na samotną wycieczkę do Vegas.

Good news about flying solo, no one making noise.
W samotnym locie dobre jest to, że nikt nie robi hałasu.

He flew in from Moscow three days ago, solo.
Trzy dni temu przyleciał z Moskwy. Sam.

Three pickups of solo women within 15 minutes of the call.
W grę wchodzą trzy samotne kobiety, zabrane z tej okolicy w przeciągu 15 minut.

Very well, Solo, if you won't talk, we have very effective means of torture.
Bardzo dobrze, Solo, jeśli nie chcesz gadać, mamy bardzo efektywne techniki tortur.

We'il never get to see the solo surgery or the face transplant.
Inaczej nigdy nie dostaniemy solówki, czy nie obejrzymy transplantacji twarzy...

Can't wait to hear your solo in Glee Club today.
Nie mogę się doczekać by usłyszeć twoją solówkę w Glee dzisiaj.

This last drum part before my solo's very complicated.
Ostatni fragment przed moim solo jest bardzo skomplikowany.

But he had this thing for working solo.
Ale on zawsze upierał się żeby pracować sam.

Dominic wants to sign me as a solo artist.
Dominic chce podpisać umowę ze mną jako solowy artysta

And there are still two solo to go.
I jeszcze mamy 2 solo

I'm more of a solo artist, - Who said you'd be on the team?
Jestem bardziej artystką solową. - Kto powiedział ,że ty masz by w drużynie?

It's no fun being solo at these things.
To żadna zabawa bycie samym tego dnia.

I'm thinking of leaving him and going solo.
Zastanawiam się nad opuszczeniem go i rozpoczęciem kariery w pojedynkę.

This is stupid. Trust imbeciles to tell you who's getting solo surgery?
Zaufacie tym imbecylom w kwestii tego, kto dostanie samodzielną operację?

So the Financial Times also concluded that we need a conductor and not only solo singers.
Tak więc również "Financial Times” stwierdza, że potrzeba nam dyrygenta, a nie tylko solistów.