Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) technika wspomagający; ze wspomaganiem;

(Noun) serwomechanizm;
servo brake - technika hamulec ze wspomaganiem, serwohamulec;
servo tab - lotnictwo klapka sterownicza;
servo system - technika system automatycznej regulacji;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(w połączeniu z innymi wyrazami) pomocniczy, wspomagający

Nowoczesny słownik języka angielskiego

ze wspomaganiem

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adj wspomagający
~-mechanism mechanizm wspomagający, siłownik

Wordnet angielsko-polski

(control system that converts a small mechanical motion into one requiring much greater power
may include a negative feedback system)
serwomechanizm
synonim: servomechanism
synonim: servosystem

Słownik audio-video Montevideo

mechanizm wspomagający

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

tech. urządzenie zdalnie sterowane

Słownik techniczny angielsko-polski

servomotor m, siłownik m, serwomechanizm m

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

The servos in the front legs, we had to shape those like muscles.
Przednie nogi musiały mieć kształt jak prawdziwe, by mogły dobrze leżeć w skórze.

TED

TS: Yes, they're servos with cams that pinch these rubber tubes.
TS: Tak, to są siłowniki z kamerkami, one uciskają na rurki gumowe.

TED

Where some have servos that have gotten down to, oh, 18 or 25 grams, his weigh one-third of a gram.
Niektóre mają siłowniki wagi 18 czy 25 gramów, jego ważą 0,3 grama.

TED

It's your servo system, but don't worry, I got it.
To twój system regulacji automatycznej, ale nie martw się, już to mam.

Sounds like you need to replace the servo controller.
Słychać jak byś potrzebował wymiany servo kontrolera.

It's got artificial intelligence, seven servo motors.
Ma sztuczną inteligencję i siedem serwomotorów.

Moment Servo, you have yet konwersotron.
Chwila Servo, przecież masz konwersotron.

keeping So Servo!
Tak trzymać Servo!