Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

satirist

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc C satirist
writer of satirical articles
(występujący) comedian

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

m satirist

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

comedian