Wordnet polsko-angielski


1. (a stone coffin (usually bearing sculpture or inscriptions) )
sarcophagus


2. (flesh flies)
Sarcophaga, genus Sarcophaga: :

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

sarcophagus

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc C sarcophagus

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

m sarcophagus