Słownik środowiska polsko-angielski

pl chem. carbohydrates

Słownik gospodarki wodno-ściekowej polsko-angielski

saccharides