Wordnet polsko-angielski

(a day of rest and worship: Sunday for most Christians
Saturday for the Jews and a few Christians
Friday for Muslims)
Sabbath
synonim: szabas
synonim: szabat

Słownik polsko-angielski EXETERCopyright © http://www.kastor.strefa.pl.

Sabbath
~ czarownic coven

Słownik polsko-angielski PARKCopyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc C sabbath: ~ czarownic witches' sabbath

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski2005, Krzysztof Czekierda

sabbath