Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) żyto; żytnia whisky;

(Adjective) żytni;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U żyto
~ bread chleb żytni

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

żyto

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s żyto

Słownik zwrotów amerykańskiego angielskiego

raIn
1. (też rye whiskey) Gatunek amerykańskiej whiskey (produkowany z żyta) Want some rye? (Chcesz whiskey?) - Student University of Tennessee (1999)
2. Chleb ?ytni I was eating ham and cheese on rye (Jad3em chleb ?ytni z szynk1 i serem) - Saturday Night Live [program NBC-TV] (1999)

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n żyto

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ŻYTNI

Wordnet angielsko-polski


1. (the seed of the cereal grass)
żyto


2. (hardy annual cereal grass widely cultivated in northern Europe where its grain is the chief ingredient of black bread and in North America for forage and soil improvement)
żyto zwyczajne: : synonim: Secale cereale

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

Cygan

Słownik środowiska angielsko-polski

żyto n bot.

Słownik techniczny angielsko-polski

żyto n

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

I can still see Hillary doing the shots of rye, dribbling down her chin, with the steel workers.
Pamiętam, jak Hillary strzelała lufki żytniówki z pracownikami stalowni.

TED

Now we know that a root apex has just a few hundred cells that show this kind of feature, but we know how big the root apparatus of a small plant, like a plant of rye.
W wierzchołku korzenia znajduje się parę setek komórek, które przejawiają te cechy lecz wiemy też jak duży jest wierzchołek korzenia małej rośliny.

TED

A bowl of celery, new potato and spring onion soup, served with an excellent rye sourdough bread, is a serious potage, the flavours clear and true.

www.guardian.co.uk

Swiss on rye to go .

www.guardian.co.uk

Ladle into bowls and serve with rye bread.

www.guardian.co.uk

If soup doesn't float your boat, you could lunch on half-moon discs of rye crispbread layered with smoked halibut or a slice of wild-mushroom tart made with the cepes that are piled high on stalls aside lingonberries and rosy apples smaller than a golf ball.

www.guardian.co.uk

I'm going to walk out with that quarter rye, one way or another.
Wyjdę stąd z tą ćwiartką, tak czy inaczej.

You mean, I'm sitting here not thinking about pastrami on rye?
Miałabym siedzieć tu i nie myśleć o kanapce z wątróbką i pastrami?

The phoney must die, says the catcher in the rye.
Oszust musi umrzeć, mówi buszujący w zbożu.

I don't want you using this on any marijuana or rye whiskey, okay?
Nie chcę, żebyś to przepuścił na marihuanę albo whisky z żyta, ok?

Here I'm forcing a man to have intercourse with a large rye bread.
Tutaj zmuszam człowieka do odbywania stosunku z dużym chlebem żytnim.

Svo said that he used rye somehow in his ink.
Svo mówił, że robi farbę z żyta.

Why don't you just give me a Swiss cheese sandwich… –On rye.
Proszę mi dać... Kanapkę z serem.

Half a million bushels each of barley, oats, and rye.
Pół miliona buszli jęczmienia, owsa i żyta.

And, uh, and broke her tooth on a rye seed.
Jadła sam chleb... i złamała ząb na ziarnie żyta.

I have an extra egg salad on rye.
Mam dodatkową sałatkę jajeczną i chleb.

Salad without dressing, rye toast without butter and black coffee.
Sałatka bez sosu, żytni tost bez masła i czarną kawę.

You know what they say about rye.
Wiesz, co mówią o żytniej.

You enjoying your stay here in Rye?
Lubi pani przebywać tu, w Rye?

No, I've had my daily dose of rye.
Nie, właśnie zażyłem dzienną dawkę żytniej.

A ham and cheese, but on rye bread.
Z serem i szynką, ale na żytnim chlebie.

Did you want white or rye?
Chcesz pszenny, czy żytni? Żytni.

I am not accustomed to the fact that I got so painful magnifying glass on rye.
nie jestem zwykły do faktu co otrzymuję (dostał się) tak (więc) bolesne powiększenie szkła na rye.

He's not literally a catcher eating rye bread.
On nie jest dosłownie łapaczem jedzącym żytni chleb.

The five grains are rice, wheat, barley, oats, and rye!
Pięć zbóż to ryż, pszenica, jęczmień, owies i żyto!

Completely unprocessed and untreated, like what's in that organic rye bread she's been eating.
Zupełnie nieprzerobione, coś jak w tym organicznym chlebie żytnim, który jadła.

But not your common pastrami on rye.
Ale nie z takim zwykłym chlebem.

Van Alden: 101 arctic: 23 cases of bourbon, eight cases rye.
Arctic Avenue 101, 23 skrzynki burbona, osiem żytniej.

You want the cheese on rye?
Chce pan ser na żytnim?

What do you say, Scotch, rye, or beer?
Co pan sobie życzy: szkocką czy piwo?

Black forest turkey, muenster on rye, bag of chips and a bottle of water.
Indyk po szwarcwaldzku, ser munster z ryżem, porcja frytek i butelka wody.

Sergeant Rye, the goes with you.
Sierżancie Rye, Marszałek pójdzie z wami.

What's it to be Pastrami and fettuccine on rye
Więc co to ma być? Pastrami i fettuccine na życie?

A loaf of rye and 10 croissants.
Jeden bochenek i 10 rogalików.

And ham and cheese on rye with mayo!
Żarty. I szynkę i ser z chlebem ryżowym i majonezem!

Whose Catcher in the Rye is this?
Czyj jest ten Buszujący w zbożu?

For me rye bread, with mayonnaise.
Dla mnie żytni z majonezem.

Scotch on ice, rye and water.
Szkocką z lodem, whiskey z żyta i wodę.

Two ham sandwiches on rye bread.
Dwie kanapki z szynką.

Sally's family lives in Rye and Manhattan.
Rodzina Sally mieszka w Rye i na Manhattanie.

Rye, we need you downstairs.
Rye, jesteś potrzebny na dole.

Wait for Syd at the old school on Watchbell Road in Rye.
Czekaj na Syd'a w starej szkole na drodze Watchbell.

And two knockwurst on rye.
I dwie kiełbaski na ryżu.

Sorry, no rye bread.
Przepraszam, nie mamy żytniego chleba.

This ain't no ham on rye, pal.
To też nie bułka z szynką.

Two Adam and Eve on rye.
Dwa razy Adam i Ewa na ryżu.

Eh, pass me the rye bread
Ej, podaj mi żytni chleb.

Ham sandwich on stale rye bread.
Kanapkę z szynką.

Salinger uses imagery in Catcher in the Rye to-
Salinger używa symbolizmu w "Catcher in the Rye" aby-

Scotch, rum and rye.
Ze szkocką, rumem i żytnią.

The couple will honeymoon in Jamaica, and take up residence in Rye, New York.
I zamieszkali w rezydencji w Rye, w Nowym Jorku.

It says rye-- I said no rye, man.
Powiedziałem nie... Powiedziałem nie żytni człowieku.

I wanted corned beef on rye... ...or else a roast beef with Russian.
Chciałem wołowinę z ryżem... Albo roast beef po rosyjsku. A co Ty mi przynosisz?

The level of trade takes its share, and so when, for example, rye bread comes onto the market, it costs EUR 3, of which the primary producer, the farmer, gets just six cents.
Wielkość handlu ma w tym swój udział, dlatego też kiedy na rynek wprowadzany jest na przykład chleb żytni, jego cena wynosi 3 euro, z czego do producenta trafia tylko 6 centów.

Rye whisky, rye whisky, rye whisky I cry
Rye whisky, rye whisky, rye whisky l cry