Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) historia Ruś Zakarpacka, Ruś Podkarpacka, Ukraina Zakarpacka;

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

hist. Ruś

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

hist. Ruś
~, Kiev - Ruś Kijowska