Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) (po)żłobić, pokryć, pokrywać koleinami, wyjeździć, (z)ryć; przyroda bukować, być w rui;

(Noun) koleina, bruzda; nawyk, przyzwyczajenie, rutyna; przyroda ruja, bukowanie, rykowisko;
in rut - w (okresie) rui;
move in the rut - postępować rutynowo, kierować się nawykiem;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C
1.
(wheel-track) koleina.
2.
(fig) rutyna

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

koleina, bruzda, nawyk, przyzwyczajenie, rutyna, ruja
be in/get into a ~ wpaść w nawyk, postępować rutynowo

Nowoczesny słownik języka angielskiego

koleina, wgłębienie, coś robionego automatycznie, rutyna, ruja
be stuck in a ~ popaść w rutynę

Nowoczesny słownik angielsko-polski

ruja (okres aktywności seksualnej u zwierząt)

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

ruja f

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

1. - n koleina, wyżłobienie
fig. rutyna
to be in a rut - popaść w rutynę

2. - n ruja
to be in rut - być w okresie rui

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

KOLEINA

BRUZDA

ROWEK

BEKOWISKO

RUJA

RYKOWISKO

RUTYNA

KOLEINA: POKRYĆ KOLEINAMI

WYJEŹDZIĆ

WYŻŁABIAĆ

LATOWAĆ

PARZYĆ SIĘ

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

koleina
ruja

Wordnet angielsko-polski


1. (a groove or furrow (especially one in soft earth caused by wheels) )
koleina


2. (applies to nonhuman mammals: a state or period of heightened sexual arousal and activity)
cieczka, ruja: : synonim: estrus
synonim: oestrus
synonim: heat

Słownik internautów

bruzda, koleina

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

wyżłobienie

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

koleina drogowa

Słownik techniczny angielsko-polski

koleina f

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

You ask my permission before you rut, before you breed.
Należało zapytać o moje pozwolenie, zanim zaczęłaś swoją ruję, zanim zaczęłaś się starać o potomstwo.

TED

When they're in rut -- they're similar to seals in the way, like, a seal has to open its nose to breathe.
Wielbłądy podobnie - też otwierają nos świadomie.

TED

We feasted and reveled and rutted in muck,
Ucztowaliśmy, hulaliśmy i ryliśmy w błocie.

TED

I walked out feeling as low as a snake's belly in a wagon rut. ~~~ And I saw my battalion commander, because I had let him down.
„... A tu nie zrobiłeś tego, a tu mogłeś zrobić to, itd.” Wyszedłem stamtąd czując się podle jak nędzny robak.

TED

It's very much like the rutting of mammals, including humans, you know, sorting out our differences, but gentler, no biting allowed.
Przypomina to ruję wśród ssaków, w tym u ludzi, wiecie, wyjaśnianie nieporozumień, ale bardziej szlachetne, bez sączenia jadu.

TED

According to rutagarama, the governments of Rwanda, Uganda and Congo are currently scrutinising a new treaty that will legally bind them to protect the gorillas and their habitats - and could sign it in the coming week.

www.guardian.co.uk

Over at the Washington Post, ruth Marcus actually defended Michelle Obama.

www.guardian.co.uk

Everyone - Imelda Staunton, ruth Sheen, Lesley Manville, Marion Bailey, Karina Fernandez - lifts their glasses.

www.guardian.co.uk

The trend towards older motherhood is raising demand for donor gametes as some women do not confront fertility problems until they try to conceive for the first time in their 30s or 40s, said rutherford.

www.guardian.co.uk

Probably because I'm stuck in a rut with this guy.
Pewnie dlatego, że przy tym gościu popadłam w rutynę.

But they use their tails a lot, especially in rut.
Posługują się też ogonem, szczególnie w rui.

If these make pigs go in rut, they could work for men, too!
Jeśli to sprawia, że świnie się fukają, to na człowieka też może działać!

I felt it was a rut, that ended inevitably in death.
Poczułem, że to wszystko rutyna, którą kiedyś zakończy śmierć.

You're in a rut with the tuna, by the way.
Wpadłam w rutynę w jedzeniu tuńczyka, tak na marginesie.

Now this girl been rut on and beat on all her days.
Ta dziewczyna przez całe życie była ruchana i bita.

Cause I'm in a rut, and I need a change.
Bo popadłam w rutynę, i potrzebuję zmiany.

I'm not the only one in a rut.
Nie ja jeden popadłem w rutynę.

Hey, I'm in a rut, just going from school to school selling poison to our nation's youth.
Hej, jestem w koleinie, tylko idąc z szkoły do szkoły sprzedając truciznę do młodzież naszego narodu.

Once your talent gets into that Mocambo-Romanoff rut, you're through.
Jeżeli tylko talent dostanie się w te koleiny Mocambo-Romanoff idziesz do przodu.

Then in 1962 they released their first single Twist and Rut
Następnie w 1962 wydali pierwszy singiel Twist and Rut.

No one says it, but... you're in a sauce rut.
Nikt tego nie mówi, ale... jest Pan w sosowej rutynie.

Male red deer are starting their rut.
Samce czerwonych jeleni zaczynają swoją ruję.

But you're stuck in a rut.
Ale teraz utknąłeś w rutynie.

You ask my permission before you rut!
Prosisz o me pozwolenie, zanim swawolisz!

I can't say if they're in rut.
Nie mogę powiedzieć, czy są w trakcie rui.

It is important now that we all assume our responsibilities and successfully conclude this agreement rather than remain stuck in this rut.
Ważne jest teraz, abyśmy wszyscy podjęli swoje zadania i pomyślnie zawarli omawiane porozumienie, a nie trwali w obecnym impasie.

I'm in a little rut right now so...
Jestem teraz w małym potrzasku, więc...

I'm a dickish dick, and I'm in a rut.
Jestem członkiem dickish i jestem w koleinie.

Markhor gather for their annual rut.
Markhor zbierają sięNdo rocznego okresu godowego.

Therefore, we find ourselves in a technical rut, and it is through negotiations that we are trying, politically, to find a way out of this rut.
Dlatego wpadliśmy w techniczną koleinę i staramy się znaleźć wyjście z tej sytuacji w drodze politycznych negocjacji.

on behalf of the IND/DEM Group. - (SV) Mr President, as always when it comes to our budget, this is a conscientious and competent piece of work, but, from a purely political point of view, it has unfortunately got stuck in a rut.
w imieniu Grupy IND/DEM. - (SV) Panie przewodniczący! Jak zwykle, gdy mowa o naszym budżecie, jest to kawał sumiennej i kompetentnej roboty, która jednak z czysto politycznego punktu widzenia przechodzi niestety w rutynę.