Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

nierdzewny

Nowoczesny słownik języka angielskiego

bez rdzy, nie rdzewiejący

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami angielsko-polski 2003, Krzysztof Czekierda

adj. nierdzewny

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

adj. nierdzewny

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

adj. nierdzewny