Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) zardzewienie, korozja;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U zardzewiałość

Nowoczesny słownik angielsko-polski

korozja

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ZARDZEWIAŁOŚĆ