Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) wiejskość, rustykalność, prostota;

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

CHŁOPSKI

PROSTACKI

WIEJSKOŚĆ

CHŁOPSKOŚĆ

Wordnet angielsko-polski

(the quality of being rustic or gauche)
wieśniactwo
synonim: gaucherie