Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) przenieść / przenosić na wieś; nadać / nadawać charakter wiejski, (s)chłopieć; budownictwo wykończyć / wykańczać rustyką; relegować na pewien czas, zawiesić, zawieszać w prawach studenta;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

vt zawieszać w prawach studenta

Słownik zwrotów brytyjskiego angielskiego

'röstIkeItv (Na niektórych uniwersytetach, zwłaszcza Oksfordzkim i Cambridge) Zawieszać w prawach studenta Other punishments include being rusticated (Inne kary to zawieszenie w prawach studenta) - BBC Online Service (2001) Alternatively, you might just get rusticated (Albo możecie zostać zawieszeni w prawach studenta) - BBC Online Archive (2002)

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

WYDALAĆ NA PEWIEN CZAS STUDENTA