Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) wieśniak, wieśniaczka; prostak, prostaczka;

(Adjective) wiejski; wieśniaczy; rustykalny, prosty; sielski; prostacki, nieokrzesany; wykończony z grubsza; wykonany z nieociosanych pni/surowych gałęzi; budownictwo rustykowany;
rustic work - budownictwo rustyka;
rustic speech - gwara;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C wieśniak. v adj
1.
(countrified) rustykalny, wiejski.
2.
(unrefined) prostacki

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

wieśniaczy, wiejski, nieokrzesany, wykończony z grubsza, rustykalny
prostak

Nowoczesny słownik angielsko-polski

z drzewa

rustykowany

z surowych gałęzi

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adj wiejski
nie-okrzesany, prosty
rustykalny

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

WIEJSKI

CHŁOPSKI

WSIOWY

RUSTYKALNY

CHAMSKI

WIEŚNIAK

PROSTAK

CHAM

MACIEK

PROWINCJUSZ

PAROBEK

Wordnet angielsko-polski

(an unsophisticated country person)
prowincjusz

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

gbur

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

nieokrzesany

prosty

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Exposed red brickwork adds to the rustic appearance.

www.guardian.co.uk

You can swim at midnight, sometimes joined by ducks and nightjars, and stay in the rustic Hotel Reykjanes (+354 456 4844, rnes.

www.guardian.co.uk

Hakka cuisine from south-east China may not be as famous as Sichuan, Cantonese or Beijing food, but it is a firm favourite with Malaysians for its simple rustic dishes, strong on flavour rather than sauces and chilli.

www.guardian.co.uk

There was an ancient cottage smothered in yellow roses where homemade lemonade and scones magically appeared at our table; tearooms at the back of farm shops piled high with local delicacies; cafes in the quiet back streets of somnolent towns; a National Trust teashop at a lovely red-brick Georgian mansion and the largest monastic ruins in Britain (take a bow, Beningbrough Hall and Fountains Abbey); and no end of rustic pubs.

www.guardian.co.uk

But maybe that's a little too rustic for your taste.
Ale może to dal Ciebie zbyt proste.

Some places come up rustic 'cause they ain't got more than the basics.
Niektóre miejsca są prymitywne, bo nie mają więcej niż podstawowy sprzęt.

You gotta hook me up with some rustic wear.
Musisz mnie wystroić w jakieś wiejskie wdzianko.

Well, it ain't the W, but it's got a kind of rustic charm.
Bardzo się o ciebie martwiłam. To nie hotel W, ale ma swój wiejski urok.

I found this wonderful cabin... very rustic, but completely comfortable.
Znalazłem ten wspaniały domek... Bardzo rustykalne, ale całkowicie wygodne.

Okay, I'm going to start from the Rustic Bridge and work my way north.
Okay, zacznę od Mostu Rustic i będę się kierować na północ.

Myself and my men are a match for any rustic ruffian, I assure you
Zapewniam, że ja sam i moi ludzie poradzimy sobie z wieśniackimi zbirami.

Naive and rustic, but her body is perfect
Naiwna i plebejska, ale jej ciało jest doskonałe.

Evidently, these beings like primitive, almost rustic structures.
Najwyraźniej, te istoty są bardzo prymitywne, prawie jak bakterie.

I hate these rustic checkered curtains.
Nienawidzę tych prostackich zasłon w kratkę.

Welcome to the rustic Border Hotel.
Witam w wiejskim hotelu Border.

Rustic signs direct everyone home.
Rustykalny drogowskaz każdego zaprowadzi do domu.

It's very rustic.
Jest bardzo wiejski.

It's rustic and bucolic, but cute.
Trochę proste i sztywne, ale może być.

It's called rustic, and it's perfect.
Nazywa się to wiejski, i jest idealnie.

Yeah, we can... we can totally sell this... this whole rustic bit.
Możemy całkowicie sprzedać ten cały wiejski kawałek.

Rustic cuisine or seasonal Masakazu Inn
Kuchnia wiejska lub sezonowa Masakazu Inn

As usual, there had gathered at Ye Olde Schnooker and Schnapps Shoppe a group of rustic lads, the Sleepy Hollow boys.
Jak zwykle, pod Ye Olde Schnooker i Schnapps Shoppe zebrała się grupa wiejskich chłopców znanych jako chłopaki ze Sleepy Hollow.