Nowoczesny słownik angielsko-polski

zardzewiały

Wordnet angielsko-polski

(having accumulated rust
"rusted hinges")
przerdzewiały

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

rdzewiejący

zerdzewiały

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

adj. zardzewiały

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

adj. zardzewiały