Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

godziny szczytu (ruchu ulicznego)

Nowoczesny słownik języka angielskiego

okres największego natężenia ruchu ulicznego

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Rush hours would be limited to a maximum time slot, on working days only, of three hours in the morning and three hours in the late afternoon.
Godziny szczytu byłyby ograniczone do maksymalnego przedziału trzech godzin porannych i trzech godzin późno popołudniowych, tylko w dni robocze.

statmt.org

Those who steer clear of rush hours and traffic jams will pay less and those who drive clean and quiet goods vehicles will enjoy lower costs.
Ci, którzy trzymają się z dala od godzin szczytu i korków, zapłacą mniej; także ci, którzy jeżdżą czystymi i cichymi pojazdami ciężarowymi, poniosą niższe koszty.

statmt.org