Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) zmieszać z błotem; zjechać;

(Noun) śmieci(e), nieczystości, odpadki, odpady; gruz; rupiecie, graty; dziadostwo, szmira, tandeta, chłam; bzdura, stek bzdur, brednie;
talk rubbish - gadać, pleść bzdury, gadać brednie;
rubbish bin - kosz na śmieci, pojemnik na śmieci;
rubbish chute - zsyp na śmieci;
rubbish bag - worek na śmieci;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U
1.
(refuse, trash) śmieci.
2.
(nonsense) bzdury.~ cpd ~-bin n kosz na śmieci

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(pot.) zmieszać z błotem
odpadki, śmiecie, tandeta, kicz, szmira, chała, (pot.) bzdury

Nowoczesny słownik angielsko-polski

pierdółki

głupoty

odpady

pierdołki

odpadki

szpargał

bzdet

Słownik zwrotów brytyjskiego angielskiego

'röbISn

1. Śmieci
odpadki I don't want that Roman rubbish (Nie chcę tych rzymskich śmieci) - Life of Brian [film] (1979) He was dismayed at the state of the grounds which was strewn with rubbish (Był zdumiony stanem posesji, na której leżały porozrzucane śmieci) - Yorkshire Evening Post (2001) But the fortnight between regular rubbish collections means it will mount up (Ale opróżnianie śmietników co dwa tygodnie oznacza, że śmieci będą się piętrzyć) - Exeter Express and Echo (2002)

2. Bzdury That's rubbish, Your Eminence! (To bzdury, wasza Eminencjo!) - Mission [film] (1986) That's rubbish and you know it! (To bzdury i wiesz o tym doskonale!) - Mary Shelley's Frankenstein [film] (1994) That's rubbish! (To bzdury!) - Talk (2000)

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s śmieci
graty
tandeta
to talk ~ pleść bzdury

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n śmiecie, graty
tandeta
bryt. pot. bzdury
rubbish bag - worek na śmieci
rubbish chute - zsyp
rubbish dump (tip) - wysypisko śmieci
to talk rubbish - pleść bzdury
int rubbish! - bzdura!
vt pot. zjechać (przez krytykę)

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

STARZYZNA

MAKULATURA

BAMBETLE

TANDETA

BZDURY

BANIALUKI

BREDNIA

BZDURA

LICHO

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

odpadki
tandeta
bzdura

Słownik internautów

śmieci

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

1. śmieć
śmieci
2. bzdura

Słownik slangu Zbigniewa Parzycha

bzdury, ciemnota, pierdoły, brednie, androny, bajdy

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

gruz

Lichota

śmiecie

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

śmieci; nieczystości; przen. bzdury

Słownik techniczny angielsko-polski

śmieci pl, odpadki pl

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

But the trouble is so many people talk so much rubbish about work-life balance.
Ale kłopot w tym, że wielu ludzi mówi straszne bzdury o tej równowadze.

TED

Mr President, that was not a point of order and most of it was rubbish.
Panie przewodniczący! To nie było zagadnienie proceduralne, a większość tego to bzdury.

statmt.org

Animal feed is a classic case; it is a mishmash, a load of rubbish.
Pasze dla zwierząt to przypadek klasyczny; pomieszanie z poplątaniem, stek bzdur.

statmt.org

You can also rig your data by making the thing you compare your new drug against really rubbish.
Można zrobić to, porównując nowy lek do jakiegoś szmelcu.

TED

A crime is a crime on the Internet, and in the same way rubbish is rubbish on the Internet too.
W Internecie przestępstwo jest nadal przestępstwem, podobnie jak bzdury pozostają w Internecie bzdurami.

statmt.org

I was one of these people, rubbish at lots of things, but I tried! Really hard!" She opens her eyes awfully wide, and smiles with all her white teeth, and I ask what she's hoping for next.

www.guardian.co.uk

Treasure turned things around, and all the traits that were a pain in the bottom two decades ago have become assets in the work she does now: raising money for a charity she has set up herself, called Small Steps, which aims to provide shoes, food, clothes and medical care for children working on the world's giant rubbish tips.

www.guardian.co.uk

Anyway, he says, there was so much rubbish talked about grime and what it was, and what he represented.

www.guardian.co.uk

But they come amid a slump in his approval ratings sparked by the defection of his ally Gianfranco Fini, a rise in unemployment and the return of the Naples rubbish crisis, which he claimed to have solved.

www.guardian.co.uk

Both of which Smith could have got from her rubbish.
Oba Smith mógł wyciągnąć z jej śmieci.

Tell the King what rubbish you please, but give me time.
Wmów królowi, co tylko zechcesz, ale daj mi trochę czasu.

It's rubbish that she has her arms open for me.
To bzdura, że woła mnie z otwartymi ramionami.

Just because I'm listening, does not mean you can go on talking rubbish.
Tylko dlatego, że cię słucham, nie oznacza, że możesz wygadywać takie głupoty.

How many times have I told you, does not carry rubbish home.
Ile razy ci mówiłem, nie przynoś śmieci do domu.

Who here would like us to stop making this rubbish and make that instead?
Kto tutaj chce nam rzucić to śmieci i sprawi, że zamiast?

We cannot allow our rubbish to cause great problems elsewhere in the world.
Nie możemy pozwolić na to, aby nasze odpady powodowały poważne problemy w innych częściach świata.

And just so you know, this new power? It's rubbish.
Tak jakby co, ta nowa moc... jest do dupy.

Anyway, its rubbish about him looking like a Greek god.
Jednakowoż, to bzdura z tym jego wyglądem greckiego boga.

I don't believe that rubbish about your having had in the Congo.
Nie wierzę w te brednie, że miałaś gruźlicę w Kongo.

I gotta get these flowers out in the morning's rubbish.
Muszę uprzątnąć te kwiaty i wyrzucić do śmieci.

No, of course not. they couldn't give a fig for all that rubbish.
Tak? - Oczywiście że nie, one nie interesują się tymi bzdurami.

And you talk of ending up on a rubbish heap.
A teraz mówisz o śmierci na stercie śmieci.

Every action has an equal and opposite reaction, yes. Rubbish!
Każda akcja równa się przeciwnej reakcji, tak.

So let us not try to rubbish this report.
Wobec tego nie starajmy się go zdyskredytować.

If you don't heed that rubbish we'll all soon become village history!
Jeżeli nie posłuchasz tych bzdur, szybko staniemy się historią!

Do you have to have that rubbish in the house?
Musisz trzymać te bzdury w domu? Co?

Murdered in your own home and then discarded like yesterday's rubbish.
Zamordowali cię w twoim własnym domu, a potem wyrzucili jak śmiecia.

All that rubbish about it being bad for you.
Wszystkie te głupstwa będą złe dla Ciebie.

Ordinary people fill their heads with all kinds of rubbish.
Zwykli ludzie wypełniają sobie głowy bzdurami.

All the rest were rubbish by spastics, but this one's quite good.
Cała reszta jest do dupy, ale ten jest niezły.

It's not my job to listen to this rubbish.
Moja praca nie polega na słuchaniu tych bzdur.

We used to live in an old watertank on a rubbish tip.
My mieszkaliśmy w starym zbiorniku na wodę niedaleko wysypiska śmieci.

I'm not listening to any more of this rubbish!
Nie mam zamiaru słuchać dłużej tych bzdur!

In the past, I have constantly voted against these reports because they are normally full of complete rubbish.
Dawniej bez wyjątku głosowałem przeciwko tym sprawozdaniom, ponieważ zazwyczaj jest w nich masa bzdur.

Aren't you ashamed to be talking such rubbish here?
Czy się nie wstydzisz mówić o takich śmieciach ?

How should we find something damn in this rubbish.
Jak powinniśmy coś przeklinają znaleźć w tym śmieci.

The sun never sets on us, all that rubbish.
Słońce nigdy nad nami nie zachodzi, całym tym śmietnikiem.

Your uncle is waiting for you there! What rubbish!
Hoshi! dlaczego? twój wujek tam na ciebie czeka! kłamiecie!

What they say about my visits to Knin is rubbish.
To co mówią o mojej wizycie w Kninie to bujdy.

I'm sorry intelligent people still believe in such rubbish.
Jest mi przykro, że inteligentni ludzie wciąż wierzą w takie bzdury.

I put it here before to burn the rubbish.
Położyłam go tu, żeby spalić śmieci.

Sewage and rubbish are being thrown by the people in these flats out the window directly into the street.
Ludzie mieszkający w tych domach wyrzucają brudy i śmieci przez okno bezpośrednio na ulicę.

Look at this, even worse than his usual rubbish.
Proszę na to spojrzeć, jeszcze gorsze od reszty jego bohomazów.

I knew it was rubbish which was all that mattered.
Słyszałam te wszystkie bzdury, które nic nie znaczyły.

You mustn't be wasting your time with that rubbish.
You nie nie wolno niszczeć twój raz z tym śmieci.

You designed a rubbish car and you know nothing about sailing.
Zaprojektowałeś śmiecia i nic nie wiesz o żeglarstwie.

We saw many illegal dumping sites and burning piles of rubbish.
Zobaczyliśmy nielegalne wysypiska i palące się sterty śmieci.

The image of Naples swamped by rubbish has spread around the world.
Widok Neapolu tonącego w śmieciach obiegł cały świat.

You hear about these things getting lost, ending up on rubbish tips and whatnot.
Słyszy się, że takie rzeczy giną, a potem znajdują się w koszu.

Throw your sweater into the rubbish bin and head straight for the train station.
Wrzucisz sweter do kosza na śmieci i pójdziesz prosto na dworzec.

I talk such rubbish, I won't disturb you any more.
Mówię same bzdury, więcej wam nie będę przeszkadzać.

Although, unfortunately, we cannot go there to clean up the rubbish with our own hands, we have a key role to play in this.
Choć niestety nie możemy tam pojechać i własnoręcznie posprzątać śmieci, to mamy w tym przypadku do odegrania istotną rolę.

What rubbish are you talking about my daughter?
Co ty bredzisz o mojej córce?

Right, lovely, one of my favourites. August is rubbish though stay indoors.
Jeden z moich ulubionych… Ale sierpień jest nudny.

This amount of rubbish does not appear within a couple of days; it takes considerably more time.
Takie ilości śmieci nie powstają w ciągu kilku dni, trwa to znacznie dłużej.

Or forget you entirely and chuck you out with the rubbish!
Albo zapominają o tobie całkowicie i wyrzucają na śmietnik!

How did it end up in the rubbish?
To dlaczego znalazło się to w śmieciach?

Fill your mind with rubbish, and it’il rot your head.
Napełnijcie umysły śmieciem, a zgnije wasza głowa.

They put a rubbish bag over his head.
Włożyli mu torbę na śmieci do ręki.