Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) technika cierny;

(Noun) tarcie, pocieranie, nacieranie; odbitka, frotaż;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U tarcie

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

odbitka

Nowoczesny słownik języka angielskiego

pocieranie, odbitka uzyskana przez pocieranie

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

CIERNY

TARCIE

Wordnet angielsko-polski

(the resistance encountered when one body is moved in contact with another)
tarcie
synonim: friction

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

nacieranie
wycieranie

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

wcieranie

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

wcieranie
~ salt into wounds - hist.wojsk. wcieranie soli w rany

Słownik techniczny angielsko-polski

tarcie n, ucieranie n, szlifowanie n

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Now the cynics are rubbing their hands with glee at having come up with a no-lose stratagem.
Dziś cynicy zacierają ręce z radości, że znaleźli fortel, którego nie można przegrać.

statmt.org

You're really rubbing shoulders with the world's last great nomadic people.
Wydobywamy to co widać w tle, żeby odnotować to w historii dziejów.

TED

And then I started rubbing, very very gently, till some of the edges were quite square.
aż niektóre krawędzie przybrały kształt kwadratu.

TED

The commercial sector is already rubbing its hands, dreaming of 'healthy' cloned pork enriched with Omega 3 fatty acids.
Przedstawiciele sektora komercyjnego już zacierają ręce, marząc o "zdrowej” sklonowanej wieprzowinie wzbogaconej o kwasy tłuszczowe Omega 3.

statmt.org

The BT ads starring Kris Marshall and Esther Hall as a complicated couple with lots of baggage, including kids from previous marriages, jobs that take them away from each other and lots of soap-opera belly rubbing to indicate either a baby on the way or a bad pint, would seem perfect fodder for Nick Hornby or Tony Parsons to get their teeth into, bearing in mind that there's no situation that cannot be made better or worse by the addition of either a landline, a mobile phone or broadband.

www.guardian.co.uk

I'd never seen anyone rubbing their hands in glee at the chance to pull unchristian dirty tricks behind closed governor doors, but the truth was somehow worse.

www.guardian.co.uk

The worst thing for the Countryside Alliance, who've been waiting all this time, rubbing their hands together, would be if there was a vote, and they lost it.

www.guardian.co.uk

Seeing as I'm still rubbing the sleep out of my eyes, this seems an appropriate first email of the day from Mark Hughes: "I just wanted to let you know that I achieved culinary nirvana this morning.

www.guardian.co.uk

Maybe a little bit of me is rubbing off on you.
Może mała część mnie uderza do Ciebie.

There'll be nothing left of that if you keep rubbing it.
Nic nie zostanie jeśli you keep on rubbing it (?).

All I need is rubbing up against your mother and grandmother.
Jeszcze tylko mi trzeba ocierać się o twoją matkę i babkę.

When you started rubbing up against me like a cat in heat?
Kiedy zaczęłaś się o mnie ocierać jak kotka w rui?

Well, it feels like my character's rubbing off on me.
Wygląda na to, że moja postać zaczyna do mnie przylegać.

And here I am,rubbing my fabulous new car in her face.
A ja chwaliłam się przed nią swoim cudownym, nowym samochodem.

Cause my new positive approval rating could be rubbing off on them too.
Bo mój nowy pozytywny ranking mógł też się na nich odbijać.

Why do you think she's always rubbing up on you?
Myślisz, że czemu zawsze się do Ciebie przymila?

Thanks for not rubbing that in, by the way.
Tak przy okazji dzięki za nie wspominanie o tym.

And she's on him andhe's rubbing his hands through her hair.
Ona jest na nim, jego ręką dotyka swoich włosów...

It keeps the lungs from rubbing against the wall of the chest.
Zabezpiecza płuca przed ocieraniem się o ścianę klatki piersiowej.

I think Steve's midlife crisis is rubbing off on me.
Myślę, że kryzys wieku średniego Steve'a ściera się na mnie.

First Gina starts hitting on me, rubbing my leg under the table.
Gina zaczęła przysuwać się do mnie, pocierała mi nogę pod stołem.

Well, according to this rubbing it all started when Dracula was murdered.
Zgodnie z tym rękopisem, wszystko zaczęło się, gdy Dracula został zamordowany.

Yes. I worked hard on it. It's better than rubbing two sticks together.
Ciężko nad tym pracowałem, to lepsze, niż pocieranie o siebie dwóch patyków.

Like rubbing a magic lamp and waiting for - the genie?
Jak potarcie magicznej lampy i czekanie na dżina?

All that dancing about, singing and rubbing your hands.
Całe to tańczenie, śpiewanie i zacieranie rąk.

Could someone be rubbing her the wrong way?
Może ktoś prowadzi ją na złą ścieżkę?

Rubbing it in because you're a professor now?
Nie pasuje ci to, bo jesteś teraz profesorem?

Ben, your behavior is rubbing off on him.
Ben, twoje dziwne zachowanie odbija się na nim.

I´il go put these in some rubbing alcohol.
Włożę je tylko do dzbanka z alkoholem.

That somehow his mannerisms will start rubbing off on me,
Uświadomiłem sobie jaki jest powód, że nie chcesz mnie zabić.

Rubbing alcohol should get that off your face.
Alkohol powinien to usunąć z twojej twarzy.

It's like she's rubbing it in my face.
To tak jakby on wcierała to mi w twarz.

S-some Neanderthal who thinks my day should get meaning from rubbing his feet?
Z Neandertalczykiem, który uważa, że mój dzień ma nabierać znaczenia, kiedy masuję mu stopy?

Group rubbing not only refreshes their coats, but strengthens social bonds.
Grupa wycierając się w piasku,Nnie tylko odświeża sierść, ale też wzmacnia kontakty społeczne.

And I don't feel like rubbing asses with him, so...
Nie chciałem go dotykać tyłkiem i. . .

Rubbing dirt on his hands. Swinging with his arms outstretched, like you do.
Ścierał brud z rąk. kołysał się z rękoma wyciągnietymi, tak jak ty.

Spill rubbing alcohol on it, light turns red.
Wylewasz na nią alkohol, światło jest czerwone.

Keep her warm, keep rubbing these herbs under her nose.
Nie odkrywaj jej, nacieraj te zioła pod nosem.

After some rubbing ointment, you'll probably feel better.
Po wtarciu maści poczujesz się lepiej.

You said it while the masseuse was rubbing you.
Powiedziałaś to, gdy masażystka się tobą zajmowała.

I really appreciate you rubbing my head.
Naprawdę doceniam, że zająłeś się moją głową.

But it's definitely rubbing off on me.
Ale z pewnością odbija się na mnie.

His judgmental hypocrisy is rubbing off on you.
Jego hipokryzja na ciebie wpłynęła.

She's almost rubbing his arm on her chest
Ona prawie masuje sobie piersi jego ręką!

You can start by rubbing my tit.
Możesz zacząć od pocierania mojego cycka.

Nope. It's rubbing alcohol, bleach and green food coloring.
Nie, to mieszanka alkoholu, wybielacza oraz zielonego barwnika spożywczego.

She starts rubbing up against me.
Zaczęła się o mnie ocierać.

Look, he's rubbing our faces in it.
Spójrz, naciera w tym nasze twarze.

Guess you're rubbing off on her.
Zgaduję, że jakoś na nią wpłynąłeś.

Thunderstorm is real good with shiatsu massaging, you know, pulling, squeezing, rubbing.
Thunderstorm jest bardzo dobra w masażu shiatsu, no wiecie, przyciąganie, odciąganie, wcieranie.

I need rubbing alcohol and plastic.
Potrzebuję alkohol i plastik.

You got early Catholic's, Pentecostalism. all the different beliefs... rubbing up against one another.
Masz już katolickiego, Pentecostalism. wszystkie inne wiary ... ocieranie się nawzajem.

Now the cynics are rubbing their hands with glee at having come up with a no-lose stratagem.
Dziś cynicy zacierają ręce z radości, że znaleźli fortel, którego nie można przegrać.

So Adam started rubbing her backside.
Więc Adam zaczął pocierać jej zadek.

The commercial sector is already rubbing its hands, dreaming of 'healthy' cloned pork enriched with Omega 3 fatty acids.
Przedstawiciele sektora komercyjnego już zacierają ręce, marząc o "zdrowej” sklonowanej wieprzowinie wzbogaconej o kwasy tłuszczowe Omega 3.

And I'm rubbing it for you, Heather.
I dotykam go dla ciebie, Heather.

We start rubbing elbows with him again--
Jak znów zaczniemy się z nim kumplować, to oni nas...