Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

zatwierdzać bez zastanowienia i przemyślenia

Angielsko-polski słownik potocznego języka businessu Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Bożena Hoszowska)

(n) a person (esp. an official) or an organization who authorizes or agrees to some activity automa-tically, without giving it proper attention - osoba (zwłaszcza urzędnik) lub organizacja, która autoryzuje lub zatwierdza coś automatycznie bez zastanowienia

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

We complain that Belarus has a weak rubber-stamp parliament, but look around you.
Narzekamy, że Białoruś ma słaby, marionetkowy parlament, lecz rozejrzyjmy się dokoła.

statmt.org

Here we are meekly rubber-stamping the decisions of our 27-member politburo.
Sami potulnie zatwierdzamy decyzje naszego 27-osobowego biura politycznego.

statmt.org

It controls the main power, while we in this House give it the rubber stamp of democracy.
Dzierży główną władzę, podczas gdy my, posłowie do PE, mechanicznie zatwierdzamy jej decyzje, stwarzając pozory demokracji.

statmt.org

The auditors have said - again - that these accounts are riddled with irregularities, yet we are expected to rubber-stamp them.
Audytorzy znowu mówią, że sprawozdania te są pełne nieprawidłowości, a my chcieliśmy je mechanicznie zatwierdzić.

statmt.org

He started making rubber stamps.
Wyrabiał gumowe pieczęcie.

TED

We complain that Belarus has a weak rubber-stamp parliament, but look around you.
Narzekamy, że Białoruś ma słaby, marionetkowy parlament, lecz rozejrzyjmy się dokoła.

They're assuming your committee will just rubber-stamp it.
Oni zakładają, że twój komitet przystawi tam pieczątkę.

The board has to rubber-stamp me.
Zarząd musi mnie jeszcze zatwierdzić.

I already told Connor that I'm not gonna rubber-stamp this.
Powiedziałam już Connorowi, że nie będę tego przybijać na ślepo.

The auditors have said - again - that these accounts are riddled with irregularities, yet we are expected to rubber-stamp them.
Audytorzy znowu mówią, że sprawozdania te są pełne nieprawidłowości, a my chcieliśmy je mechanicznie zatwierdzić.

However, the large groups are again recommending that we rubber-stamp the Commission's accounts even though we still do not have complete access to them in order to check them.
Jednak duże grupy ponownie zalecają, abyśmy przyklepali rachunki Komisji, nawet wtedy, gdy nie mamy do nich pełnego dostępu w celu ich sprawdzenia.