Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) muzyka rubato;

Wordnet angielsko-polski

(a flexible tempo
not strictly on the beat)
rubato