Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) masaż, (po)tarcie, nacieranie, przetarcie; maść; szkopuł;
be a rub - być wkurzającym;
give sth a rub - (po)masować coś, rozetrzeć, rozcierać coś; przetrzeć / przecierać coś;
there is the rub. - W tym sęk/cała trudność.;
the rub - rozstrzygający rober;
the rub - rozstrzygający rober;

(Verb) (po)trzeć, pocierać; natrzeć, nacierać; (po)masować; wetrzeć, wcierać; zetrzeć, ścierać; otrzeć, ocierać (się); wytrzeć, wycierać; (wy)polerować, (wy)pucować; zeskrobać, zeskrobywać; wkurzyć, wkurzać;
rub out - zetrzeć, ścierać, wymazać, wymazywać (gumką), (wy)gum(k)ować; zlikwidować, sprzątnąć;
rub off - zetrzeć, ścierać;
rub along together - dobrze się zgadzać;
rub sth to powder - utrzeć / ucierać coś na proszek;
rub salt into the wound - pogarszać sprawę; rozjątrzać ranę; kopać leżącego;
rub sb’s nose in it - wypomnieć / wypominać coś komuś;
rub along with sb - dobrze z kimś żyć;
rub over - rozetrzeć, rozcierać;
rub sb up the wrong way - źle na kogoś działać, działać komuś na nerwy, nadepnąć komuś na odcisk;
rub up - (wy)polerować;
rub shoulders with sb - być w (dobrej) komitywie z kimś; obracać się w czyimś towarzystwie; ocierać się o kogoś;
rub in - (Phrasal Verb) przypominać (ciągle) coś nieprzyjemnego, uporczywie coś podkreślać, wypominać; wetrzeć, wcierać;
rub sth sore - o(be)trzeć, o(b)cierać coś do krwi;
rub sth together - potrzeć / pocierać coś o siebie;
rub along - (Phrasal Verb) współżyć; współpracować;
rub off on sb - udzielić / udzielać się komuś;
rub down - (wy)szlifować, wygładzić, wygładzać, (wy)polerować; osuszyć, osuszać; (z)robić masaż, (wy)masować, rozmasować;
rub on - wetrzeć, wcierać;
rub down - (wy)szlifować, wygładzić, wygładzać, (wy)polerować; osuszyć, osuszać; (z)robić masaż, (wy)masować, rozmasować;
rub on - wetrzeć, wcierać;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U
1.
(act of~bing) nacieranie
she gave the window a ~ with a cloth oczyściła okno ściereczką.
2.
(snag) trudność
there's the ~! w tym sęk! v vt pocierać
wcierać
she ~bed his hands with satisfaction zatarła ręcę z zadowolenia
(fig): to ~ shoulders with sb ocierać się o kogoś, obracać się w czyimś towarzystwie
~ the oil well into your skin wetrzyj oliwkę dobrze w skórę. v vi ocierać się. Phrasal verbs: ~ to ~ along vi radzić sobie jako tako
~ to ~ down vt oczyszczać
~ to ~ in vt wcierać
don't ~ it in nie wypominaj mi tego
~ to ~ off vt ścierać
~ to ~ out vt wycierać
~ to ~ over vt rozcierać
~ to ~ through vi przecierać się
~ to ~ together vt pocierać jedną rzecz o drugą
~ to ~ up vt polerować

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

trzeć, pocierać, nacierać, wcierać, zacierać, ocierać, wycierać
~ shoulders with ocierać się o
~ along (pot.) ~współżyć, współpracować
~ down szlifować, wygładzać, osuszać (ręcznikiem)
~ in (pot.) ~przypominać komuś coś nieprzyjemnego, wcierać
~ off ścierać (coś z powierzchni) , przejmować (nawyki, obyczaje od kogoś)
~ on wcierać
~ out ścierać (gumką) , wymazywać
~ sb up the wrong way doprowadzić kogoś do wściekłości

Słownik morski angielsko-polski Iwona Kienzler

v trzeć (się), wycierać, pocierać, ocierać się

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

tarcie n

trzeć vt, ucierać vt

wcierać vi

Wielki słownik medyczny angielsko-polski 2011 r., Anna Słomczewska

nacierać, trzeć, ucierać

tarcie, odgłos tarcia

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

vt vi trzeć, ocierać się
czyścić
~ down wycierać, zeskrobywać
~ out wykreślać, ścierać
s tarcie, nacieranie, masaż

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

vt vi trzeć, ocierać się
wycierać
to rub down - wycierać, zeskrobywać
to rub in - wcierać
fig. wypominać
to rub off - wycierać, ścierać (się)
pot. to rub off on sb - udzielać się komuś
to rub out - wykreślać, wymazać
to rub up - polerować
fig. pot. to rub sb up (the wrong way) - działać komuś na nerwy (zw. nieświadomie)
n tarcie, nacieranie
przetarcie (szczotką)

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

NATARCIE

NACIERANIE

POCIERANIE

KŁOPOT

TRZEĆ

POCIERAĆ

WYCIERAĆ

ROZCIERAĆ

PRZECIERAĆ

NACIERAĆ

OCIERAĆ

CZOCHRAĆ

UWIERAĆ

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

V trzeć
V ocierać się
V wcierać
V ścierać (wymazywać)
N tarcie
N czepiać się czegoś
N nadepnąć komuś na odcisk

Słownik internautów

wcierać

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

czyścić

starcie

Słownik techniczny angielsko-polski

trzeć (się), wycierać, pocierać

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Early explorers rubbed cocaine in their eyes to kill the pain of it.
Lód Antarktyki świeci światłem tak olśniewającym, że oślepia niezabezpieczone oko.

TED

Now the cynics are rubbing their hands with glee at having come up with a no-lose stratagem.
Dziś cynicy zacierają ręce z radości, że znaleźli fortel, którego nie można przegrać.

statmt.org

You're really rubbing shoulders with the world's last great nomadic people.
Wydobywamy to co widać w tle, żeby odnotować to w historii dziejów.

TED

And their hand got contaminated with the outside of the mask, and then they rubbed their nose.
Dotykali skażonej zewnętrznej strony maski, a potem pocierali nos.

TED

And if I take a reed -- if I rub this, something very amazing happens.
Jak teraz wezmę trzcinkę i potrę, dzieje się rzecz niezwykła.

TED

To make the pastry, rub together the flour and butter until it resembles coarse breadcrumbs, then whisk in the sugar.

www.guardian.co.uk

Everything Benedict is, and a great deal of what he stands for, could be calculated to rub up mainstream Britain the wrong way.

www.guardian.co.uk

Yet my experiences in the salons and at the stand-up recitals of the new literary scene suggest that, despite the occasional piece of irritating modishness, the hyperbole with which some events are trumpeted and the odd ropy performance, there is an energy and invention on offer that the established scene and its practitioners might do well to allow to rub off on them.

www.guardian.co.uk

Using your fingertips, rub just over half the spice rub into the scored rind.

www.guardian.co.uk

Using a knife or wooden spoon (the meat will be very hot), smear the remaining spice rub over the underside of the meat, which should now be facing up.

www.guardian.co.uk

I guess your feet will just have to rub themselves!
Cóż, mamo, gdy mnie nie będzie, twoje stopy same będą musiały się umyć!

If things keep trying to live, white man will rub them out.
Jeśli rzeczy próbują żyć, biały człowiek je zabija.

If he doesn't rub her the wrong way, they make plans for the future.
Cóż jeśli on nie pociera jej w nieodpowiedni sposób- zaczynają robić plany na przyszłość

Maybe when we're out there you could give me a back rub.
Może, jak już będziemy w jaquzi, pomasujesz mi plecy.

You came all the way down here just to rub it in my face?
Szedłeś taki kawał, tylko żeby się pośmiać mi w twarz?

I could give you a back rub, see what happens.
Pomasowałbym Ci plecy i byśmy zobaczyli co się stanie.

Instead of me just coming out and asking to rub some on her back.
Zamiast po prostu wyskakiwać od razu z pytaniem czy ja mogę posmarować jej plecy.

I don't get it. How can you not want a back rub?
Nie rozumiem jak możesz nie chcieć jeszcze raz?

I spend the whole day with him so it's starting to rub off.
Spędzam z nim całe dnie i zaczynam zachowywać się jak on.

And I look like two sticks you can rub together?
I wyglądam jak dwie pałeczki które można potrzeć?

Then come back here and rub our faces in it.
Potem wraca i kpi sobie z nas prosto w twarz.

I'm just afraid that this case will rub off on us.
Po prostu się boję że ta sprawa zniszczy nas.

In our business you're bound to rub out someone you know.
W naszym zawodzie Czasem trzeba wymazać kogoś, kogo się zna.

Another guy wanted me to rub out a name in his grandmother's will.
Inny facet chciał, żebym wytarł imię w jego babki będzie.

I do not want to rub salt in your wound.
Nie chcę pocierać soli w rany.

About Ally running to you every time she needs a little heart rub.
O Ally, która przychodzi do ciebie za każdym razem gdy potrzeby otuchy.

Rub your feet for at least five minutes and drink lots of water.
Pocieraj stopy przez minimum pięć minut oraz pij dużo wody.

Why did you rub your foot against mine under the table?
To co wtedy...? Dlaczego potarłeś swoją stopę o moją pod stołem?

No ties but you don't have to rub my face in it.
Żadnych więzi, ale nie musisz babrać w tym mojej twarzy it.

He gave me a belly rub when nobody else would.
Drapał mnie po brzuchu, gdy nikt inny nie chciał.

Who I rub the head with posts at this hour?
Kto mi zawraca głowe sms-ami o tej godzinie?

If it gets too cold you could always rub two boy scouts together.
Mam nadzieję, że tak. Jeśli zrobi się wam zimno, zawsze możecie razem okraść harcerzy.

Both You and your sister like to rub people's backs, why?
Dlaczego ty i twoja siostra tak lubicie szorować komuś plecy?

I like to rub the top of my head softly against his nose.
Ja lubię potrzeć czubkiem głowy delikatnie o jego nos.

Take a walnut and rub it into the legs of your table.
Weź orzech i wcieraj go w nogi stołu.

You want him to rub elbows with your other passengers?
Chcesz, żeby siedział z podróżnymi? Nie, proszę pana.

What's the current owner's name, so I can rub it in my wife's face?
Jak nazywa się obecny właściciel, abym mógł wetrzeć to w twarz mojej żony?

Oh, something else is going wrong at the Rub?
Coś jeszcze nie tak w Rub?

Tell him not to worry he's black. It won't rub off on his uniform.
Niech się nie martwi, czarna skóra nie poplami mu munduru.

So maybe you should let me rub off on you.
Więc może powinieneś pozwolić mi pokazać trochę tobie.

The trick is to rub it until you can see your reflection.
Wystarczy pocierać tak długo, aż zobaczysz w nim swoje odbicie. Widzisz?

I'll show you how to rub the right way!
Pokażę ci jak masuje się we właściwy sposób.

Take this oil, rub it on the temple of his forehead.
Weź ten olej i natrzyj nim jego skronie.

Just put some music on and rub his back.
Włącz muzykę i pogłaszcz go po plecach.

You just want to rub the priest's face in it, get him transferred again.
Chcesz wygarnąć mu to w twarz, i spowodować, by znów go przeniesiono.

I mean, they kind of rub my ankles, but all shoes do that.
To znaczy, one ocierają moje kostki, ale wszystkie buty mi to robią.

Maybe you wanted to rub it in a little?
A może chcesz się trochę poznęcać?

How come these faggots always have to rub it in your face?
Jak te cioty śmią spojrzeć ci w twarz?

Now you're here to rub it in my face?
Przyszedłeś by wyrzygać mi to w twarz?

I've got a sore throat and he wants to rub my legs!
Boli mnie gardło, a on chce nacierać moje nogi. Niedorzeczne.

The doctor gave me almond oil, to rub on your stomach.
Doktor dał mi znakomitą maść do wcierania w brzuch.

I had a boyfriend who liked to rub it between my toes.
Miałam chłopaka, który lubił wkładać mi między moje stopy.

They might rub off on plain-looking folks like us too.
Mogłaby nauczyć tego również takich prostych ludzi jak my.

Phoebe's waiting outside for you to rub her nose in it.
Phoebe czeka na nas na zewnątrz, utrzesz jej nosa za to.

Just put him to bed and rub some Vicks on your chest.
Połóż go spać i natrzyj sobie klatkę piersiową Vickiem.

Rub some on her and pretend she is me.
Rozetrzyj trochę na niej i udawaj że to ja.

Just one head rub and he's back home with the wrestlers where he belongs.
Wystarczy raz potrzeć głowę i wróci do domu z zapaśnikami, gdzie należy.

Seriously, J, is there anything with two legs that you wouldn't rub up on?
Szczerze, J, czy jest cokolwiek o dwóch nogach o co byś się nie ocierała?

He just lays there and lets me rub his stomach.
To, że kładzie się i pozwala się głaskać po brzuchu.

What would be worrying is if this approach were to rub off on all the Member States.
Jeśli to podejście udzieli się innym państwom członkowskim, będziemy mieć prawdziwy powód do zmartwienia. Panie Barroso!