Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Abbreviation) proszę o odpowiedź, prosi się o odpowiedź;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(skr. od) répondez s'il vous plaît proszę o odpowiedź (na zaproszeniu itp.)

Nowoczesny słownik języka angielskiego

skrót od repondez s'ilvous plait prosi się o odpowiedź (np. na zaproszeniu)

Nowoczesny słownik angielsko-polski

R.S.V.P.

Słownik internautów

proszę o odpowiedź

Słownik skrótów

pol. 'proszę o odpowiedź' (na zaproszeniach), eng. répondez s'il vous plaît (franc.)