Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Abbreviation) lingwistyka wzorcowa wymowa brytyjska;

Słownik zwrotów brytyjskiego angielskiego

"
A: 'pi: (też Received Pronunciation) n Standardowa wymowa brytyjska (uważana za poprawną i prestiżową, stanowiąca model dla cudzoziemców)
wzorcowa wymowa brytyjska RP is an accent used by only 3 per cent of the population of England (Standardową wymowę ma tylko 3 procent populacji Anglii) - Peter Trudgill (1982) Many British people dislike Received Pronunciation, usually arguing that it is a mark of privilege and of social domination (Wielu Brytyjczyków nie lubi wzorcowej wymowy, twierdząc że jest ona wyznacznikiem uprzywilejowanej pozycji i dominacji społecznej) - Tom McArthur (1992) The following examples are all from Received Pronunciation (Podane poniżej przykłady należą do wymowy standardowej) - David Crystal (1999)