Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) monarcha; rodzina królewska; członek, członkini rodziny królewskiej; władza królewska; godność królewska; przywilej królewski; honorarium autorskie, tantiema; technika opłata licencyjna; opłata za prawo eksploatacji górniczej;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C
1.
(royal person or persons) monarcha.
2.
(payment to owner of patent or copyright) tantiemy
honorarium autorskie

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

rodzina królewska

Nowoczesny słownik angielsko-polski

członkowie rodziny królewskiej

należność

godność królewska

Słownik finansowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

1. należność 2. honorarium~ for use of trademark opłaty za użytkowanie znaku towarowego

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

n 1. należność 2. tantiema 3. opłata za prawa eksploatacji

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n rodzina królewska
władza królewska
pl royalties - tantiemy (autorskie)

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

KRÓLEWSKOŚĆ

WŁADZA KRÓLEWSKA

TANTIEMA

Wordnet angielsko-polski

(payment to the holder of a patent or copyright or resource for the right to use their property
"he received royalties on his book")
tantiema

Słownik internautów

członek Rodziny Królewskiej
rodzina królewska
honorarium autorskie, tantiema
opłata koncesyjna (licencyjna)

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

1. królewskość
2. monarcha
3. rodzina królewska

Słownik audio-video Montevideo

opłata licencyjna patentowa, tantiema autorska, honorarium autorskie, wynegocjowane procenty od wpływów opartych na sprzedaży

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

królewski

Słownik terminów Unii Europejskiej angielsko-polski

honorarium autorskie, tantiemy

Słownik techniczny angielsko-polski

1. honorarium autorskie
2. opłata za nadanie górnicze

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Maybe we should patent the universe and charge everyone royalties for their existence.
Może powinniśmy opatentować wszechświat i otrzymywać od wszystkich tantiemy za istnienie.

TED

The Lego guys don't give you any royalties, strangely, but some user made this and then it sold.
Co dziwne, ludzie z Lego nie odpalają z tego tytułu żadnej kasy, dziwne.

TED

And to cap it all, brand royalty -- Agusta, Count Agusta, from the great histories of this stuff.
Oraz żeby ukoronować królewską tradycję marki - Agusta, Hrabia Agusta, doniosła historia firmy.

TED

And these are usually members of the aristocracy or royalty.
Zwykle są to członkowie arystokracji i rodzin królewskich.

statmt.org

And it got me through some -- I didn't make any royalties on this, but it got me through.
I nie dostałem za to złamanego grosza.

TED

"Feel the romance of British royalty - Diana underwear," reads the poster from China's splendidly named Jealousy International brand.

www.guardian.co.uk

The document, which has been released to the Guardian by the high court, suggests that the hacking of the two actors was part of a wider scheme, hatched early in 2005, when Mulcaire agreed to use "electronic intelligence and eavesdropping" to supply the paper with daily transcripts of the messages of a list of named targets from the worlds of politics, royalty and entertainment.

www.guardian.co.uk

Wylie, through new company Odyssey Editions, wanted his authors to be paid a higher royalty for digital editions of books: the current standard rate is 25% of net receipts, but the Authors Guild estimated that under the Wylie deal they would be receiving up to 63% of the retail price of the book.

www.guardian.co.uk

Rejecting the offer, Moore demanded "an advance and participation in the royalty pool".

www.guardian.co.uk

If some pay and others don't, it's back to royalty.
Jeśli niektórzy płacą, a niektórzy nie, to mamy znów monarchię.

You tell people they were royalty in a previous lifetime.
Mówisz ludziom, że byli królami w poprzednim życiu.

It doesn't matter whether one is a servant or royalty.
To nie ma znaczenia czy ktoś jest sługą lub królem.

He lived like royalty in the palace, with his wife and daughter.
Mieszkał jak król w pałacu z żoną i córką.

Well, you know. Royalty going out into the city in disguise.
No cóż, książę wymykający się gdzieś w miasto w przebraniu...

And these are usually members of the aristocracy or royalty.
Zwykle są to członkowie arystokracji i rodzin królewskich.

I can't believe this cat is so stupid as to think he's actually royalty.
Nie wierze, że ten kot jest tak głupi, aby myśleć, że ma pochodzenie królewskie.

Why did I ask a peasant's advice on how to dress royalty?
Dlaczego pytam plebs o radę, jak ma się ubierać królewska rodzina?

And when the proves a match, you'll see I'm royalty.
A gdy dowodzi mecz, zobaczysz Jestem nieodpłatnie.

Tell me, why do you want to work for Royalty Airlines?
Dlaczego chce pani pracować w Royalty Airlines?

I'm not sure she didn't exist once as royalty.
Nie jestem pewien czy kiedyś nie była królową.

The royalty cheque always comes in the spring.
Czek przychodzi zawsze na wiosnę.

Royalty, police, authorities, teachers, every single authority figure was completely pilloried and destroyed.
Monarchia, policja, autorytety, nauczyciele, każdy jeden autorytet był kompletnie miażdżony.

So the dcs decided my division Needed a dose of cia royalty.
Więc zdecydowali, że mój dział... potrzebuje nieco królewskiej władzy.

There was no mentionof Portia dating any kind of royalty.
Nie było żadnej wzmianki że Portia spotyka się z kimś z arystokracji.

This is my first royalty check for my summer dance jam, Balls.
To mój pierwszy królewski czek, za mój letni hicior Jaja.

I didn't know they had royalty in Arkansas.
Nie wiedziałam, że w Arkansas mamy królestwo. Jasne, że tak.

She was a maid to royalty, and I was a nobleman.
Była królewską służącą, a ja byłem arystokratą.

I belong to royalty, and now I've shared a bed with him...
Pochodzę z cesarskiej rodziny... a dzieliłam łóżko z nim.

These rooms are just for whales and royalty.
Te pokoje są tylko dla grubych ryb i członków rodziny królewskiej.

Your Royalty, it's unfortunate to have the rascals here.
Wasza Książęcość, to nie dobrze trzymać tu takich łobuzów.

Don't talk about monarchies, royalty or royal families, or any relevant serious political issues.
Nie rozmawiajcie o monarchiach, królestwie lub rodzinie królewskiej, oraz żadnych sprawach poważnie dotyczących polityki.

Royalty Cruises, one week away from the everyday.
Rejsy royalty jeden tydzień z dala od codzienności.

And purple is the colour of royalty.
A purpura to kolor królewskości.

Tesla said that he tore up his royalty contract for $2.50 per horsepower generated.
Tesla powiedział, że podarł umowę tantiemową na 2.5 dolara za wygenerowanie każdego

I mean, you're already dating the pastor's son. who's, like, Grovetown royalty.
Umawiasz się z synem pastora, który jest jak książę Grovetown.

To hunt royalty like some sport, it's disgusting!
Polować na królestwo, jakby to był jakiś sport, to obrzydliwe!

Although European royalty can be so boring.
Chociaż europejska monarcha bywa taka nudna.

Well, it turns out I'm not royalty.
Cóż, okazuje się, Nie jestem nieodpłatnie.

He's rich in his royalty and angelic in his behold.
Jest bogaty w swej królewskości i anielski wobec swych wiernych.

Royalty is absolutely written on her face
Królewskość jest wypisana na jej twarzy

Leaders of industry, royalty, Hollywood stars.
Prezesi firm, koronowane głowy, gwiazdy Hollywood.

That makes you, like, royalty, doesn't it?
To czyni was arystokracją, czy czymś podobnym?.

Doesn't anyone respect royalty anymore?
Czy nikt już nie szanuje monarchii?

Nothing says royalty like The Burger Hole.
Nic mówi honorarium jak Dziura Burger.

because it was the color of Roman royalty.
Ponieważ był to ulubiony kolor Rzymskich imperatorów

But pretending to be Vietnamese royalty...
Ale udawać wietnamską rodzinę królewską...

This one last gift... dear child for thee... the symbol of thy royalty.
To ostatni dar dla ciebie... drogie dziecko. Symbol twego królewskiego pochodzenia.

I'm talking Hollywood elite, European royalty.
Mówię o elicie Hollywood europejskiej socjecie.

Say Royalty. Repeat after me. First Class International.
Proszę o uśmiech! Powtórz: pierwsza klasa, loty międzynarodowe.

Palm beach royalty Sage baker gracing our salon With her well-Conditioned locks.
Jej królewska mość z Palm Beach, Sage Baker zaszczyciła nasz salon swoimi wspaniałymi włosami.

Yes, well, royalty or not... ...I can still whip you.
No tak, królewska czy nie, i tak mogę ci przyłożyć.

Did you know that Cavalier King Charles spaniels were originally bred for British royalty?
Wiedziałeś, że spaniele króla Karola były wychowywane dla brytyjskiej rodziny królewskiej?

Head of the Royalty Flight Attendant Trainee Programme.
Szef programu szkolenia asystentów lotów.

It's called Royalty Cruises, and Royalty Cruise specialists are standing by now!
Nazywa Rejsy królewskiej, i specjalistów Cruise royalty stoją już!

If we were to go on the clapometer in relation to large payments to royalty or individual farmers, they would be quaking in their boots in royal houses across Europe.
Jeśli mielibyśmy skorzystać z oklaskomierza przy okazji znacznych płatności dla rodzin królewskich lub rolników indywidualnych, dygotali by oni w domach królewskich w całej Europie.

I'm your cruise director, Rowan Priddis, and welcome aboard the Royalty Valhalla, where the only rule is Always Have Fun!
Jestem twoim dyrektor wycieczkowy, Rowan Priddis, i witamy na pokładzie Valhalla Royalty, gdzie jedyną regułą jest Always Have Fun!