Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) rojalistyczny;

(Noun) rojalista, rojalistka;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

rojalista

Słownik polityki i dyplomacji angielsko-polski

rojalista m

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n polit. rojalista

Wordnet angielsko-polski

(an advocate of the principles of monarchy)
monarchista, rojalista, legitymista
synonim: monarchist

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

During your rule, socialists and royalists, the police attacked peaceful demonstrators, but now you are stirring up a fuss about infringements of civil liberties.
Za waszych rządów, socjaliści i rojaliści, policja atakowała pokojowe demonstracje, a teraz robicie Państwo mnóstwo hałasu wokół naruszania wolności obywatelskich.

statmt.org

They say an undemocratic royalist and military-linked establishment unfairly forced their champion from power.

www.guardian.co.uk

I don't care about your stupid war since I'm a Royalist.
Gdzieś mam waszą głupią wojnę, i tak jestem rojalistą.