Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) lingwistyka języki romańskie, grupa języków romańskich;

(Adjective) romański;

(Verb) fantazjować, koloryzować; romansować, flirtować, mieć romans;
romance about sth - fantazjować na temat czegoś;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C
1.
romański
R~ languages języki romańskie.
2.
(tale, episode, love affair) romans.
3.
(romantic atmosphere, glamour) romantyczność

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

romans, romantyka, romantyczne przeżycie, fikcja literacka

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s romans
romantyka
adj attr romański, romanistyczny
Romance languages języki romańskie

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n romans
romantyka
romantyczność
Romance languages - języki romańskie

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ROMAŃSKI

ROMANSOWY

ROMANCA

ROMANTYCZNOŚĆ

ROMANTYKA

AMOR

ROMANSOWAĆ

FANTAZJOWAĆ

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

romans
romantyka

Wordnet angielsko-polski


1. (a novel dealing with idealized events remote from everyday life)
romans


2. (an exciting and mysterious quality (as of a heroic time or adventure) )
romantyka: : synonim: romanticism

3. (a relationship between two lovers)
romans, przygoda, amory: : synonim: love affair

Słownik internautów

romans

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

amory
romans
liter. opowieść romantyczna

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

And it had, once it was in the air, some of this romance that I was in love with.
Robiąc w ten sposób mogłem stworzyć model, który latał i utrzymywał się w powietrzu.

TED

-- at the track, you know the romance revolving around those high performance cars.
... po torze zna to romantyczne uczucie którym darzy się szybkie samochody.

TED

So let's bring a romance novelist into this conversation.
Pozwólmy więc włączyć do dyskusji pisarza romantycznego.

TED

But in fact, women moving into the job market is having a huge impact on sex and romance and family life.
Jednak wejście kobiet na rynek pracy ma ogromny wpływ na seks, miłość i życie rodzinne.

TED

I wanted to get back where the romance was.
Nie mogłem robić samolotów ponieważ stały się nieromantyczne w tamtych czasach.

TED

It has become a truism to notice that the romance of vampires and other creatures in the Twilight books and movies is a metaphor for abstinence and denial.

www.guardian.co.uk

This week Jason Solomons delves into the complex world of social networking when he meets Nev Schulman, the subject of Catfish, a documentary that traces the Facebook romance between New Yorker Nev and Megan from rural Michigan.

www.guardian.co.uk

As is her appearance at the end of the Bad romance video, lying beside a smoking corpse, sparks putt-putting from her bra.

www.guardian.co.uk

He said: "The offering comprises not only incomparable examples of the genius of Cartier in collaboration with the Windsors, but also pieces whose inscriptions tell the story of perhaps the greatest love story of the 20th century, the romance that led Edward VIII to abdicate the throne of Great Britain.

www.guardian.co.uk

But the romance is gone, so we must move on.
Ale romansu już nie ma, więc musimy życ dalej.

Is it really possible for a guy like me to have romance?
Czy to naprawdę możliwe, aby taki koleś jak ja miał romans?

I'm meeting you to end our relationship, not to romance.
Jestem spotkanie do końca naszych stosunków, nie romans.

I almost lost this war because of your little romance.
Prawie przegrałem wojnę przez twoje miłostki.

Believe me, I'd do anything for some romance right now.
Uwierz mi, w tej chwili zrobiłabym wszystko dla małego romansu.

If they don't leave us alone, when will we romance?
Jeśli nie zostawią nas w spokoju, kiedy będziemy mogli poromansować?

I'm not trying to romance it out from under her.
Nie próbuję go od niej wyromansować.

All you need to make marriage work is a little bit of romance.
Jedyne co musisz zrobić, żeby małżeństwo było udane, to odrobina romantyzmu.

From that by 5 years my husband He had romance with another woman.
Z tego przez 5 lat mój mąż miał romans z inna kobietą.

But if this is a romance, then so be it.
Jeśli to ma być miłość, to niech tak będzie

But there will be romance again at some stage, I'm sure.
Ale będzie tak jeszcze kiedyś, w pewnym momencie, jestem pewna.

As for romance, I also have a lot of passion.
Co do romansu , też mam dużo z namiętności.

But you've had a huge success with this romance novel.
Ale ty odniosłeś olbrzymi sukces tym romansem.

Romance and love was a mysterious language he'd given up on.
Romans i miłość były spisane tajemnym językiem którego nigdy się nie nauczył.

Didn't you see how every moment can become magical with romance!
Widzisz jak każdy moment może stać się magiczny z miłością!

If it's romance you're after, you certainly can find it here.
Jeśli szukasz romantyczności to z pewnością znajdziesz ją tutaj.

At least 10% of romance novels are written by men.
Co najmniej 10% romansów piszą mężczyźni.

We can`t even get cable here, and you want romance.
Tutaj nawet kablówki nie można załatwić, a tobie się zachciewa romansu.

Woody and I are good friends, but there's no romance.
Woody i ja jesteśmy dobrymi przyjaciółmi, ale nie ma romansu.

If there's one ounce of romance in your heart, please help me.
Jeżeli masz choć gram romantyczności w sercu, to proszę pomóż mi.

He now has to start a new romance with someone more appreciative.
On teraz musi zacząć nowa romantyczność z kimś bardziej doceniającym.

However, I won't allow my personal opinion to interfere with a possible romance.
Jednak nie pozwolę, żeby moja osobista opinia przeszkodziła możliwemu romansowi.

So, this has just been a whirlwind romance for you.
Tak więc, to był dla ciebie bardzo szybki romans.

We had a brief, passionate romance, and he was gone.
Mieliśmy krótki, namiętny romans, i tyle.

While you have been engaged in romance for purely business reasons.
Jak ty w romans tylko dla biznesu.

I thought you might be in the middle of some tempestuous romance.
Myślałam, że możesz być w środku kuszącego romansu.

Am I to learn of her what love is, what romance be?
Mam nauczyć się od niej jak kogoś kochać, jaka być romantycznym ?

Romance just doesn't seem real to me any more.
Romanse nie wydają mi się już realne.

Check this out. Learn the language of poetry, art, romance, sex.
Ucz się języka poezji, sztuki, romansu, seksu.

In St. cloud's idea of romance is taking me ice fishing.
Cloud's myślą, że romantycznie jest zabrać mnie na wędkowanie pod lodem.

So if you're ready for romance and you ever get the chance
Więc, jeżeli jesteś gotowy na miłość i kiedykolwiek dostałeś szansę

She's moderately unpopular, which makes a romance between us more likely.
Jest całkiem niepopularna, dzięki czemu romans między nami jest bardziej prawdopodobny.

All anybody wants to read anymore is that romance crap.
Nie każdy chce czytać, takie romantyczne gówno wiesz...

But you didn't expect any romance in her office?
Nie spodziewał się pan romansu po spotkaniu w jej biurze?

I know this may not sound very but I want romance.
Wiem, że to brzmi staromodnie, ale pragnę romansu.

It was more than just an office romance, okay?
To było coś więcej niż biurowy romans, ok?

The broken romance and the death of a friend.
Zerwany romans i śmierć przyjaciela.

I tried, but the romance of being a starving artist wore off very fast.
Ja próbowałam, ale romantyzm bycia głodującym artystą szybko pozbawił mnie złudzeń.

You provide the background music and get on with the romance
Ty dostarczasz muzycznego tła a romans sam się kręci

Nothing says romance like the gift of a kidnapped, injured woman!
Nic nie jest tak romantyczne jak porwana, ranna kobieta!

It's not like anybody else is having a romance.
To nie jest tak, że ktoś jeszcze ma tu romans.

I think it might be a little late for... romance and stuff.
Myślę, że może być trochę za późno na... romantyzm i takie pierdoły.

My head is spinning from all of the romance.
Już mi się kręci w głowie od tego wszystkiego.

I don't need to go to Italy for romance.
Nie muszę jechać do Włoch po romantyczność.

You see how the childhood love blossoms into youthful romance?
Widzisz jak ta dziecięca miłość przechodzi w młodzieńczą romantyczności ?

And yet your novels are filled with romance, danger, terror.
Ale powieści pani wypełniają romase, niebezpieczeństwa, groza...

More like a romance novel, whether we like it or not.
Bardziej na romans, czy nam się to podoba, czy nie.

But poetry, beauty, romance, love; these are what we stay alive for.
Ale poezja, piękno, romans, miłość- -dla tych wartości żyjemy.

A romance now would be ludicrous, and counterproductive to our studies.
Taki romans jest śmieszny i ze szkodą dla studiów.

This is no time to be focusing on romance!
Teraz nie jest odpowiedni czas na amory!